AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Verpleegafdeling Geriatrie

Gent - AZ Maria Middelares
D601-D602-D603

De afdeling geriatrie van AZ Maria Middelares wordt omschreven als een seniorvriendelijke ziekenhuisomgeving waar gestreefd wordt naar het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg en diensten aan de oudere zorgvrager.

Er wordt op een interdisciplinaire wijze nauwgezet samengewerkt. Het team bestaat uit geriaters, verpleegkundigen, logopedisten, kinesitherpeuten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, medewerkers van de dienst zorgondersteuning, medewerkers van de sociale dienst, medewerkers van de pastorale dienst, medewerkers van de schoonmaakdienst, vrijwilligers en anderen.

Locatie

Locatie

Gent:
- Niveau 6, Gate D601, Kamers 6101 - 6120
- Niveau 6, Gate D602, Kamers 6201 - 6222
- Niveau 6, Gate D603, Kamers 6301 - 6320

Contact

Contact

Je kan steeds contact opnemen met de verschillende verpleegposten op een eigen nummer:

De dienst geriatrie is continu bereikbaar.

Hoofdverpleegkundigen

Hoofdverpleegkundigen

Niet-geriatrische afdeling

Niet-geriatrische afdeling

Team interne liaison

Het interdisciplinaire team van interne liason bestaat uit een geriater, een geriatrisch verpleegkundige, een logopedist, een ergotherapeut, een diëtist en een psycholoog. Ze volgen patiënten met een geriatrisch zorgprofiel op een niet-geriatrische afdeling. Hun adviserende functie heeft als doel de zorg aan de oudere zorgvrager te optimaliseren.

Project externe liaison geriatrie

Het project externe liaison geriatrie verstevigt de band tussen het ziekenhuis en de zorg erbuiten (thuisgezondheidsdiensten, woonzorgcentra). Het ziekenhuis streeft naar een optimale relatie met zijn externe partners.

Dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt

Dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt

In het dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt kunnen voor senioren verschillende onderzoeken en consultaties op één dag gepland worden.

Lees hier alles over het dagziekenhuis voor de geriatrische patiënt.

Patiënteneducatie

Patiënteneducatie

Cognufit!

Het programma 'Cognufit!' biedt gedurende een vier sessies aangepaste en praktische tips voor personen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers.

Hier of in de brochure hieronder vind je alle nodige informatie over 'Cognufit!'.

Dementie en nu

‘Dementie en nu’ is een psycho-educatiepakket ontwikkeld op initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. De reeks richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten zorgt voor iemand met dementie.

Hier of in de brochure hieronder vind je alle nodige informatie over 'Dementie en nu'.

Brochures

Brochures

Pluridisciplinair geriatrisch handboek

Als organisatie willen wij onze werking toespitsen op de specifieke criteria die de behandeling en revalidatie van een oudere zorgvrager eisen. We spreken van een oudere zorgvrager indien deze persoon ouder is dan 75 jaar, gecombineerd met een valprobleem of verschillende soorten medicatie inneemt of geconfronteerd wordt met verschillende ziektebeelden. De behandeling en revalidatie bij zulke personen vergt een specifieke expertise.

In het document 'Pluridisciplinair geriatrisch handboek' kan je onze werking als geriatrisch zorgprogramma nalezen. Je vindt er onder andere antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat is het geriatrisch zorgprogramma?
  • Waarvoor dient een geriatrisch dagziekenhuis?
  • Wat doet een team interne liaison geriatrie?
  • Hoe wordt een afdeling geriatrie georganiseerd?
  • Welke revalidatieprogramma’s worden uitgevoerd?
  • Wat doet een kinesist, logopedist, ergotherapeut, diëtist ...?
  • Hoe wordt jouw ontslag voorbereid?
  • Hoe wordt jouw zorg gecontinueerd na het vertrek uit het ziekenhuis?

Indien je specifieke vragen hebt over de werking van geriatrie, kan je steeds terecht bij de (hoofd)verpleegkundige, de therapeut of bij de behandelend arts.

Onthaalbrochure geriatrie

Folder Tips voor maaltijdbegeleiding