AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Urologisch centrum

Prostaatkanker

De dienst urologie heeft een ruime ervaring in de behandeling van prostaatkanker, zowel in een vroeg stadium als in een laat stadium.

Innovatieve aanpak

Innovatieve aanpak

Voor elk stadium van prostaatkanker proberen wij je een gepersonaliseerde en wetenschappelijk onderbouwde behandeling aan te bieden. Wij baseren ons hiervoor op jarenlange ervaring binnen onze eigen dienst en kennis opgedaan in verschillende universitaire centra in binnen- en buitenland.

Nieuwe evoluties die wij kunnen aanbieden:

 • Na doorgedreven diagnostiek wordt bepaald wie een goede kandidaat is voor een afwachtend beleid (actieve opvolging) en welke patiënt agressieve behandeling behoeft.
 • Minimaal invasieve prostaatoperaties (kijkoperaties, al dan niet robot-geassisteerd).
 • Klinische trials (wetenschappelijke onderzoeken) naar nieuwe medicamenteuze behandelingen.

Multidisciplinaire behandeling

Multidisciplinaire behandeling

Na verwijzing worden nieuwe patiënten normaal binnen drie weken gezien op consultatie. Tijdens deze eerste afspraak zal je een eerste richtinggevend gesprek kunnen voeren met de uroloog, uro-oncoloog, radiotherapeut of medisch oncoloog.

 • De uroloog is gespecialiseerd in de chirurgische aanpak van prostaattumoren.
 • De radiotherapeut is gespecialiseerd in de aanpak van prostaattumoren met inwendige (brachytherapie) of uitwendige bestraling.
 • De medisch oncoloog is gespecialiseerd in de medicamenteuze behandeling van prostaattumoren, meer bepaald de prostaattumorbehandeling met chemotherapie en nieuwe gerichte medicatie.

Het kan zijn dat je nog andere, ondersteunende collega’s ziet:

 • Patholoog gespecialiseerd in urologische tumoren.
 • Radioloog gespecialiseerd in de beeldvorming van genito-urinaire tumoren.
 • Internist (geriater, nefroloog) voor het inschatten van je algemene gezondheidstoestand.
 • Oncologische verpleegkundigen gespecialiseerd in de begeleiding tijdens een kankerbehandeling.
 • Psychologisch georiënteerde zorgverleners (psycholoog, psychologische verpleegkundige), voor psychologische en emotionele begeleiding tijdens de kankerbehandeling.
 • Voedingsspecialist (diëtist) om te adviseren omtrent dieet en voeding tijdens de behandeling.

Zeer belangrijk is ook dat wij steeds zullen proberen om in samenspraak met jou de winst van een eventuele behandeling af te wegen tegen de potentiële neveneffecten.

Expertise in diagnose en staging

Expertise in diagnose en staging

Een exacte diagnose en staging is essentieel om het beste behandelplan voor je te bepalen, onder andere om te achterhalen of voor je prostaatkanker op een veilige wijze een afwachtende houding kan aangehouden worden (actieve opvolging).

Binnen ons prostaatkankerteam is een gespecialiseerde patholoog aanwezig die zich toelegt op de analyse van genito-urinaire tumoren zoals prostaatkanker. Niet alleen de patholoog is gespecialiseerd, maar ook de uro-radioloog die zich toelegt op de nieuwste MRI-techniek. Op zoek naar eventuele uitzaaiingen benutten wij volgens de laatste wetenschappelijke inzichten de nieuwste PET-scan (PSMA PET/CT) die aangeboden wordt door verschillende ziekenhuizen in Oost- en West-Vlaanderen. Een precieze diagnose en staging betekent immers een betere behandeling.

State of the art chirurgische behandelingen

State of the art chirurgische behandelingen

Minimaal invasieve ingrepen verkleinen (de kans op) complicaties, verkorten het verblijf in het ziekenhuis en versnellen het herstel na de ingreep. Onze dienst heeft expertise in de klassieke 'open' chirurgische prostaatkankerbehandeling, maar is vooral sterk ervaren in minimaal invasieve ingrepen en procedures zoals kijkoperaties (onder andere robot-geassisteerd). Ons centrum behandelt jaarlijks >150 patiënten met een robot-geassisteerde radicale prostatectomie. We focussen op een continue interne kwaliteitsevaluatie, alsook op patiëntgerichte evaluatie binnen het zorgpad prostaQare (zie hieronder).

Radiotherapie

Radiotherapie

Afhankelijk van de grootte van je prostaat en de locatie van je prostaatkanker wordt regelmatig interne radiotherapie (brachytherapie) of externe radiotherapie aangeboden.

Voor de externe radiotherapie wordt gebruikgemaakt van de meest recente technieken, zoals intensity-modulated radiotherapie. Tijdens deze externe bestraling wordt elke dag gebruik gemaakt van beeldvorming, om de straling zo precies mogelijk te focussen en om de kans op neveneffecten van de radiotherapie zo klein mogelijk te maken.

Ons centrum heeft een grote ervaring met interne radiotherapie of brachytherapie. Hierbij worden in de prostaat radioactieve korrels geplaatst bij patiënten die na strikte selectie in aanmerking komen voor deze behandeling.

De radiotherapeutische behandelingen gebeuren preferentieel in samenwerking met de dienst radiotherapie az groeninge binnen de E17-netwerksamenwerking, doch er is tevens een goede samenwerking met de andere radiotherapiediensten regionaal, waarbij de vrije keuze van de patiënt gerespecteerd wordt.

Standaard en innovatieve medicamenteuze behandelingen

Standaard en innovatieve medicamenteuze behandelingen

Patiënten met een meer gevorderd stadium van prostaatkanker kunnen wij zowel gouden-standaard als innovatieve medicatie of behandelingen aanbieden. Het gaat dan onder andere over 'gerichte therapie' of targeted therapy die een ware revolutie veroorzaakt heeft in de behandeling van prostaattumoren. Onze diensten kunnen dus surplus nieuwe medicatie aanbieden binnen klinische studies: urologen en oncologen participeren intensief aan dergelijke klinische studies, wat resulteert in een van de ruimste selecties aan nieuwe therapieën in onze regio.

Clinical trials (klinische studies)

Clinical trials (klinische studies)

Klinische studies zijn een vorm van wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe heelkundige of radiotherapeutische behandelingen, geneesmiddelen, nieuwe combinaties van geneesmiddelen of geneesmiddelen met een reeds bewezen effect die getest worden in nieuwe/andere situaties. Soms gaat het bijvoorbeeld over een nieuw radiotherapieschema of nieuwe chirurgische techniek, een nieuwe dosering van hetzelfde geneesmiddel of een nieuw chronologisch schema voor de toediening van het geneesmiddel. Klinische studies worden uitgevoerd volgens erg strikte wetenschappelijke richtlijnen. Zij hebben tot doel om na te gaan of nieuwe behandelingen veilig zijn en effectief/beter in vergelijking met de huidige standaard behandeling.

Dit onderzoek gebeurt op eigen initiatief, in samenwerking met meerder universitaire diensten (KULeuven, UGent of UAntwerpen) of op initiatief van een farmaceutische firma die innovatieve medicatie wil evalueren.

Voor meer en meer types kankers betekent een beter inzicht in de genetische achtergrond van de patiënt ook een betere (meer gerichte) behandeling van zijn kanker. Onder andere binnen het kader van klinische studies hebben onze diensten toegang tot genetische onderzoeken.

Je zal nooit verplicht worden om aan klinische studies deel te nemen als patiënt. Indien je dit niet wenst, dan zal je nog steeds onze volledige aandacht hebben en zal je de standaard behandeling krijgen.

Waardegedreven zorg - ProstaQare

Waardegedreven zorg - ProstaQare

Onze dienst zet sterk in op de ontwikkeling van het zorgprogramma ProstaQare, dat stapsgewijze ontwikkeld wordt volgens de strenge standaarden van Value Based Health Care (VBHC) waarbij zorg centraal ontwikkeld wordt rond (vanuit het standpunt van) de patiënt en zijn familie, door een toegewijd team van artsen en andere zorgmedewerkers. De opvolging van patiëntentevredenheid over de resultaten van de behandeling en nevenwerkingen, alsook de bredere omkadering, worden opgevolgd aan de hand van gevalideerde vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden gerapporteerd en vergeleken volgens een gevalideerde methodologie (ICHOM)

Erkenning als Prostate Cancer Unit (PCU) - Affiliate Member

Erkenning als Prostate Cancer Unit (PCU) - Affiliate Member

Ons centrum heeft sinds 2016 de erkenning als ‘Affiliate member’ van het Prostate Cancer Unit Network, opgericht door de European Society of Oncology, en ondersteund door de Europese vereniging voor prostaatkankerpatiënten (https://www.prostatecancerunits.org).

Deze erkenning bevestigt de aanwezigheid van alle medische, paramedische en ondersteunende diensten die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van een waardegedreven dienst, gefocust op de diagnostiek en behandeling van patiënten met prostaatkanker.

Ons team

Ons team
 • Urologen
 • Radiotherapeuten
 • Medisch oncologen
 • Nucleaire
 • Fysiotheraputen/kine
 • Onconurse
 • Psychologe
 • (Diëtiste)

Meer informatie

Meer informatie