Het aanbod van het sportmedische centrum focust zich op preventie en zet in op vroegtijdige screening en opvolging.

Onderzoeken & behandelingen

Onderzoeken & behandelingen

Door een onlinebevraging ontvangt de arts voor het eerste contact alle nodige informatie om een correct beeld van jou te maken. Zo kan een multidisciplinair aanbod op maat voorzien worden waarbij steeds een artsenconsult de eerste stap is. Verken hieronder kort de verschillende aangeboden trajecten om te zien welk traject het beste aanleunt bij jouw verwachtingen.

Je zoekopdracht leverde geen resultaten op.