AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Geriatrie

Interne liaison

In sommige gevallen kunnen oudere patiënten ook op andere afdelingen in het ziekenhuis terechtkomen, bv. op cardiologie bij majeure hartproblematiek. Deze 75-plussers worden getraceerd en indien nodig opgevolgd door een interdisciplinair geriatrisch team van interne liaison.

Dit team bestaat uit:

  • een geriater,
  • een geriatrisch verpleegkundige,
  • een logopedist,
  • een ergotherapeut,
  • een diëtist
  • een psycholoog.

Personen die beroep kunnen doen op het interne liaison team zijn de behandelende arts, het hele team van de afdeling, de huisarts en hulpverleners uit de thuiszorg.

Het doel van het interne liaison team is de kwaliteit van zorg voor de oudere patiënt opgenomen op een niet-geriatrische afdeling te optimaliseren. Concreet brengen zij de noden en risico’s van de patiënt op de niet-geriatrische afdeling in kaart en verlenen in functie daarvan advies waar nodig. Deze patiënten kunnen op vraag op de afdeling worden bezocht door onze geriaters.