AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Geriatrie

Geriatrisch dagziekenhuis

Er is zowel in AZ Maria Middelares als in AZ Sint-Vincentius Deinze een geriatrisch dagziekenhuis.

Oudere patiënten hebben er de mogelijkheid om verschillende onderzoeken en/of consultaties en/of therapieën en/of revalidatieactiviteiten op 1 dag te plannen. Door deze bundeling van contactmomenten met onze verschillende zorgverleners, hoef je als oudere patiënt niet langer verschillende keren naar ons ziekenhuis te komen. Je kan bij ons terecht vanuit je thuisomgeving maar ook vanuit een woonzorgcentrum.

Er staat een interdisciplinair team voor je klaar. Afhankelijk van jouw persoonlijke noden zal je in ons geriatrisch dagziekenhuis gezien worden door geriatrische verpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, kinesitherapeuten en/of medewerkers van de sociale dienst. Al deze zorgverleners staan onder leiding van onze geriaters.

Indien je niet aanwezig kan zijn op jouw afspraak in het geriatrisch dagziekenhuis, verwittig dan tijdig het ziekenhuis op 09 246 42 50 (Gent) of op 09 387 72 67 (Deinze).

In ons geriatrisch dagziekenhuis kan je terecht voor volgende diagnostische en/of therapeutische doeleinden:

 • Evaluatie van je algemeen functioneren.
 • Evaluatie van geriatrische problemen zoals incontinentie, voedingsproblemen, slikproblemen, …
 • Onderzoek en evaluatie van cognitieve problemen (geheugen, oriëntatie, taalvaardigheid, …).
 • Tijdelijke revalidatie die niet aan bod komt in andere zorgprogramma’s (fysieke en cognitieve training via het rehabilitatieprogramma ‘Cognufit’, met betrokkenheid van de mantelzorger).
 • Technische onderzoeken, bv. medische beeldvorming (RX-, NMR of CT-scan, isotopenonderzoek, …).
 • Preoperatieve onderzoeken (bv. ikv TAVI) en evaluatie.
 • Kleine technische of verpleegkundige handelingen zoals het vervangen van een cystofix (sonde), wondzorg, toediening van intraveneuze medicatie en bloedproducten, …
 • Tweede opinie in het kader van een chirurgische ingreep, opname in een woonzorgcentrum, …
 • Evaluatie en advies over je sociale situatie.
 • Evaluatie en risicodetectie van valincidenten.
 • Deelname aan ons programma ter preventie van valincidenten.

Een opname in ons geriatrische dagziekenhuis kan enkel op vraag van de huisarts of arts-specialist. Een aanvraag kan elektronisch via eForm, beschikbaar in elk globaal medisch dossier van de huisarts en dat voor AZ Maria Middelares en AZ Sint-Vincentius Deinze. De aanvraag wordt dan zo snel mogelijk behandeld door de interne liaison verpleegkundige in samenspraak met de geriater.

Na de aanvraag van de huisarts zal het team van ons geriatrische dagziekenhuis een afspraak inplannen. De verpleegkundige neemt contact met jou op om je van de nodige informatie te voorzien.

Als je naar het ziekenhuis komt, is het wenselijk om je te laten vergezellen door één begeleider. Bij aankomst in het ziekenhuis mag je je aanmelden bij de opnamedienst (receptie). Kom je naar het dagziekenhuis, dan zal je na aanmelding doorverwezen worden naar het geriatrisch dagziekenhuis op de vierde verdieping (gate D) in Gent of op de tweede verdieping in Deinze. De verpleegkundige zal je daar opwachten en verder begeleiden.

De ergotherapeut en/of verpleegkundige stelt enkele vragen om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op je gezondheidstoestand. Er gebeurt een uitvoerige medische anamnese, de medicatie wordt nagekeken en de arts voert een klinisch onderzoek uit. In de loop van de dag word je naar de voorziene onderzoeken begeleid en/of krijg je de nodige behandeling. Indien nodig wordt er tijdens je dagopname een maaltijd voorzien.

Indien nodig kunnen een voorlopige medische ontslagbrief, een aangepaste medicatielijst en eventuele attesten worden meegegeven. Definitieve resultaten worden opgestuurd naar je huisarts.

Om je bezoek aan het geriatrisch dagziekenhuis zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we om volgende zaken mee te brengen:

 • Identiteitskaart
 • Medicatie om de dag zelf in te nemen
 • Huidig medicatieschema
 • Verwijsbrief van de (huis)arts
 • Evt. loophulpmiddel (krukken, looprek, rollator, stok)
 • Evt. bril en hoorapparaat