AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Epidurale verdoving

Epidurale verdoving
Epidurale verdoving tijdens de bevalling.
Epidurale verdoving tijdens de bevalling.

Contracties kunnen bij een vorderende arbeid vrij hevig en pijnlijk worden. Er zijn grote verschillen in de beleving hiervan, sommige vrouwen verdragen ze beter dan andere. Feitelijke omstandigheden hebben een aanzienlijke impact, net zoals de verwachtingen en de ingesteldheid van de vrouw. Om het ongemak en de pijn op te vangen, bestaan er heel wat mogelijkheden zoals het relaxatiebad, massage en wisselende houdingen. Sommige vrouwen hebben nood aan medische pijnstilling zoals de epidurale verdoving. Zelfs goed voorbereide en gemotiveerde vrouwen hebben soms wat extra ondersteuning nodig.

Onderwaterbevalling

Onderwaterbevalling
Klik op de foto en bezoek de arbeids-/verloskamer met bevallingsbad in AZ Maria Middelares.
Klik op de foto en bezoek de arbeids-/verloskamer met bevallingsbad in AZ Maria Middelares.

Indien je dit wenst kan je onderwater bevallen. Het warme water werkt ontspannend, de arbeid verloopt over het algemeen vlotter en de weeën worden als minder pijnlijk ervaren. Indien je voor een onderwaterbevalling zou opteren, kan je dit bespreken met je gynaecoloog. In sommige gevallen is het om medische redenen niet toegelaten om in het bad te blijven.

Inleiden: bevallingsdatum plannen

Inleiden: bevallingsdatum plannen

De laatste weken van de zwangerschap zijn vaak vermoeiend en zwaar. Veel vrouwen hebben last van voorweeën en slapen slecht. Anderen zijn benieuwd naar hun kindje of willen de bevallingsdatum plannen omdat dit gemakkelijker is. Sommige moeders vragen dan om de bevalling in te leiden.

Toch is het voor moeder en baby over het algemeen beter dat de arbeid zo spontaan mogelijk begint. Neem de laatste weken voldoende rust, stop tijdig met werken en pas je levensstijl aan. Zo verlopen de arbeid en de bevalling voor de moeder en baby meestal vlotter.

Indien er bij jou of je baby medische problemen optreden, kan de gynaecoloog beslissen om de zwangerschap stop te zetten en in te grijpen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je meer dan een week ‘over tijd‘ bent, je bloeddruk stijgt of de baby onvoldoende beweegt of groeit.

Afhankelijk van de situatie kan de gynaecoloog dan beslissen om over te gaan tot het inleiden van de bevalling (inductie).

Er zijn verschillende methoden om de bevalling in te leiden:

In AZ Maria Middelares

  • Het breken van de vliezen indien er reeds voldoende ontsluiting is
  • Inbrengen van een hormonale tablet in de baarmoederhals of in de schede
  • Inbrengen van een hormonale gel in de baarmoederhals, al dan niet gecombineerd met het inbrengen van een ballon in de baarmoederhals

In AZ Sint-Vincentius Deinze

  • Oraal inbrengen van een hormonale tablet oraal, al dan niet gecombineerd met het inbrengen van een ballon in de baarmoederhals.
  • Inbrengen van een hormonale gel in de baarmoederhals, al dan niet gecombineerd met het inbrengen van een ballon in de baarmoederhals

Je gynaecoloog zal beslissen welke methode het beste is voor jou.

Keizersnede

Keizersnede

Soms kan de baby niet geboren worden langs de natuurlijke, vaginale weg en zal je gynaecoloog beslissen om een keizersnede (sectio) uit te voeren. De keizersnede gebeurt in aanwezigheid van de gynaecoloog, vroedvrouw, anesthesist en kinderarts.

  • in AZ Maria Middelares: keizersnedes vinden plaats op het verloskwartier
  • in AZ Sint-Vincentius Deinze: kindersnedes worden utigevoerd in het operatiekwartier

Je partner kan eveneens bij jou blijven tijdens de keizersnede. Hij/zij moet hiervoor een muts, masker en schort aantrekken.

Klik op de foto en bezoek de keizersnedezaal in AZ Maria Middelares.
Klik op de foto en bezoek de keizersnedezaal in AZ Maria Middelares.

Geplande keizersnede

Wanneer de gynaecoloog reeds tijdens de zwangerschap beslist dat een keizersnede nodig is, spreken we van een geplande keizersnede. Bij een geplande keizersnede zal je gynaecoloog je de datum en het uur van opname meedelen. Je dient bij opname nuchter te zijn:

Aard voedingVoorbeeldToegestaan tot ten laatste
Normale maaltijdmiddernacht vóór de ingreep of het onderzoek
Lichte maaltijdBv. een boterham of toast met confituur. Gefrituurde/vette voedingsmiddelen of vlees vallen hier niet onderzes uur vóór de ingreep of het onderzoek
ZuivelproductenMelk, flesvoeding kind, yoghurt …zes uur vóór de ingreep of het onderzoek
Borstvoedingvier uur vóór de ingreep of het onderzoek
DrankenNaar wens: water, suikerwater, sportdranken, heldere fruitsappen zonder vruchtvlees (appelsap, druivensap)

Maximaal
een kopje: heldere thee en koffie zonder melk
twee uur vóór de ingreep of het onderzoek
  • heldere dranken tot dan blijven drinken = aanbevolen! (geen melkproducten!)
  • uitzondering: ingrepen aan maag- en darmstelsel (daarbij volg je de instructies van je behandelend arts op)

Niet geplande keizersnede

Soms beslist de gynaecoloog tijdens de arbeid om over te gaan tot een keizersnede. We spreken dan van een niet-geplande keizersnede. De belangrijkste redenen om over te gaan tot een niet geplande keizersnede zijn het uitblijven van verdere ontsluiting of afwijkingen in het hartritme van de ongeboren baby.

De eerste uren na de keizersnede

Na de geboorte wordt je baby afgedroogd en voert de kinderarts een eerste onderzoek uit. Vervolgens wordt je baby met behulp van de Hugmee (buidelzak voor huid-huidcontact in de operatiezaal) bij mama geïnstalleerd tijdens de keizersnede. Indien de mama niet langer huid-huidcontact wenst, kan de partner overnemen. Daarna wordt de baby warm ingeduffeld.

Het huid-huid contact helpt je baby om zich aan te passen. Het is belangrijk om intensief van dit moment te genieten en actief kennis te maken met je baby. De vroedvrouw zal je tijdens dit knuffeluurtje regelmatig opvolgen, maar jou vooral de tijd geven om in alle rust te genieten van het moment.

Zodra je baby hongersignalen vertoont, wordt er gestart met de eerste (borst)voeding. De zuigreflex is op dat moment zeer sterk, waardoor de melkproductie optimaal wordt gestimuleerd.

Na de keizersnede zal je nog een tijdje in de ‘recovery’ verblijven. Hier kunnen je baby en je partner bij jou blijven. De vroedvrouw zal nog enkele zorgen toedienen voor je naar de kamer kan verhuizen.

Je baby ligt in stuit

Je baby ligt in stuit
Bij een stuitligging ligt het hoofd van je baby bovenaan in de baarmoeder, terwijl de billen onderaan liggen.
Bij een stuitligging ligt het hoofd van je baby bovenaan in de baarmoeder, terwijl de billen onderaan liggen.

Als je baby in stuit ligt is het aangewezen een uitwendige kering te proberen. Je leest er hier meer over.

In AZ Maria Middelares:

Indien een kering niet zou lukken kan je gynaecoloog je doorverwijzen naar de 'stuitpoli', indien je dit wenst. Daar zal een ervaren collega uitleg zal geven over de mogelijke wijzen van een bevalling van een kind in stuitligging, uiteraard toegepast op je persoonlijke situatie. Het is zeker nuttig om hierover goed geïnformeerd te worden, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen. Deze afspraak zal in principe steeds doorgaan op vrijdag, tussen 13 en 14 uur. Het is belangrijk dat je partner dan ook aanwezig kan zijn.

In AZ Sint-Vincentius Deinze:

Wanneer de baby blijvend in stuit ligt (na poging tot uitwendige kering), gaat de gynaecoloog over tot een keizersnede voor de bevalling.