AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Uitwendige kering bij stuitligging

Wat is het?

Wat is het?

Bij een stuitligging ligt het hoofd van je baby bovenaan in de baarmoeder, terwijl de billen onderaan liggen. De meeste baby’s draaien spontaan met het hoofd naar beneden voor de 34ste zwangerschapsweek. Daarna daalt de kans dat de baby uit zichzelf draait aanzienlijk, zeker als het je eerste kind is. Een bevalling van een baby in stuitligging gaat gepaard met een verhoogd risico op complicaties, zowel bij een vaginale bevalling als bij een keizersnede. Om die reden proberen we - in overleg met jou en afhankelijk van een aantal factoren - de baby naar hoofdligging te draaien. Dit wordt een uitwendige kering of externe versie genoemd.

Hoe vaak komt het voor?

In de eerste zeven maanden van de zwangerschap komt stuitligging veel voor. Op 32 weken liggen nog ongeveer 15 % van de baby’s in stuit en kunnen ze nog gemakkelijk spontaan naar hoofdligging draaien. Na 37 weken is dit nog maar 3 à 4 %, en is de kans op een spontane draai naar hoofdligging klein.

Oorzaak

In 85 % van de gevallen is er geen oorzaak voor de stuitligging. In de andere 15 % van de gevallen kan de stuitligging het gevolg zijn van:

 • een afwijking van het bekken of van de baarmoeder bij de moeder
 • de placenta die voor de baarmoederhals ligt (placenta previa)
 • te veel of te weinig vruchtwater
 • een aangeboren afwijking bij de baby
Bij een stuitligging ligt het hoofd van je baby bovenaan in de baarmoeder, terwijl de billen onderaan liggen.
Bij een stuitligging ligt het hoofd van je baby bovenaan in de baarmoeder, terwijl de billen onderaan liggen.

Het ideale tijdstip voor een uitwendige kering

 • Bij een eerste kind: rond een zwangerschapsduur van 35-36 weken.
 • Bij een tweede of volgend kind: rond 37-38 weken.

Eerder in de zwangerschap is de kans namelijk reëel dat de baby spontaan nog naar hoofdligging draait, of na een gelukte kering terugkeert naar stuitligging.

Wat is de slaagkans?

De kans op slagen van een uitwendige kering is van veel zaken afhankelijk. Volgende factoren verhogen de kans op slagen:

 • een ervaren gynaecoloog
 • een ontspannen baarmoeder
 • een niet-ingedaalde stuit in het bekken
 • een eerdere vaginale bevalling
 • een grote hoeveelheid vruchtwater
 • een volkomen stuitligging

Verloop uitwendige kering

Verloop uitwendige kering

Bij een uitwendige kering probeert de gynaecoloog door middel van uitwendige handgrepen op de buik, de baby van stuitligging naar hoofdligging te draaien.

Eerst wordt de stuit van de baby uit het bekken een beetje omhoog gedrukt, daarna wordt het hoofdje vastgehouden en wordt geprobeerd de baby een 'koprol' te laten maken naar hoofdligging. Meestal is dit een voorwaartse koprol. Dit gebeurt onder nauwkeurige echografische controle.

Is een uitwendige kering veilig?

Een kering is een veilige procedure, zowel voor jou als voor je baby. In 4 % van de keringen ziet men een voorbijgaande en onschuldige daling van de foetale hartslag na de kering. Misschien word je dan wat langer in observatie gehouden. Dit zal ook het geval zijn als je bijvoorbeeld bloedverlies zou hebben na de procedure (1 % kans). De kans dat er als gevolg van de kering moet overgegaan worden tot een keizersnede is zeer klein (<0,5 %). We hebben geen enkele reden om je daarover ongerust te maken.

Is een kering pijnlijk?

De meerderheid van de patiënten ervaart een kering als onaangenaam door de druk op de buik. Af en toe wordt een kering als pijnlijk omschreven. Je mag tijdens de procedure op elk moment vragen om te stoppen.

Stuitpoli: indien een kering niet lukt

Stuitpoli: indien een kering niet lukt

Indien een kering niet zou lukken kan je gynaecoloog je doorverwijzen naar de 'stuitpoli', indien je dit wenst. Daar zal een ervaren collega uitleg zal geven over de mogelijke wijzen van een bevalling van een kind in stuitligging, uiteraard toegepast op je persoonlijke situatie. Het is zeker nuttig om hierover goed geïnformeerd te worden, zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen. Deze afspraak zal in principe steeds doorgaan op vrijdag, tussen 13 en 14 uur. Het is belangrijk dat je partner dan ook aanwezig kan zijn.

Brochure

Brochure

Lees in onderstaande brochure meer over de soorten stuitligging, het verloop van de kering, de gevallen waarin een kering wordt afgeraden ...

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024