AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Borstkanker is het ontstaan van een kwaadaardige (maligne) ontaarding in het borstklierweefsel. Inwendig bestaat de borst vooral uit klier-, bind- en vetweefsel. Het klierweefsel bevat een twintigtal melkklieren die elk met een kanaal uitmonden onder de tepel en gescheiden zijn door bindweefseltussenschotten

Vroegtijdige opsporing

Vroegtijdige opsporing

Om een verandering zelf tijdig te kunnen opmerken, doe je er goed aan om op elke leeftijd regelmatig je borsten te controleren.

Er zijn meerdere vertrekpunten te onderscheiden:

  • Een verdacht letsel op mammografie
  • Een knobbeltje in de borst of huidretractie
  • Tepelverlies (met of zonder massa)
  • Huidletsel (Paget) van de tepel (met of zonder massa)
  • Opgezette klieren in de oksel (eventueel zonder duidelijk borstgezwel)
  • Ontsteking van de borst, met of zonder massa

Een knobbeltje voelen of een afwijking zien op de borstfoto is het begin van 'verder onderzoek'. Om tot een goed omlijnde diagnose te komen, is het belangrijk bijkomende verduidelijkende foto's te maken en het borstweefsel te onderzoeken. Eenmaal de diagnose is gesteld, zal de behandelende arts aan de hand van bijkomende stagingonderzoeken het stadium van de tumor vastleggen.

Lees hier meer over de (zelf)onderzoeken die gedaan kunnen worden voor de diagnose.

Welke behandeling?

Welke behandeling?

Niet elke patiënt krijgt dezelfde behandeling. Alles hangt af van de gediagnosticeerde kankersoort, de graad van de kanker (graad van kwaadaardigheid), het stadium van de kanker, de wetenschappelijke bewijzen voor de doeltreffendheid van de behandeling voor deze kankersoort en je algemene gezondheidstoestand. Je arts brengt alles in kaart om de in jouw geval best aangewezen behandeling te kiezen.

Je vindt hier een overzicht van de mogelijke behandelingen.

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding

Bij een ernstige, levensbedreigende aandoening heb je soms bijkomende hulp nodig. Kanker overvalt de mens en tast het 'leven' aan in zijn totaliteit. Je hebt nood aan een luisterend oor.

  • Ons oncologische supportteam is er voor jou, je familie en andere personen uit de naaste omgeving. Ons supportteam biedt je op alle vlakken psychosociale ondersteuning. Gesprekken en begeleiding kunnen zowel tijdens als na de behandeling en zijn kosteloos. Je vindt steun bij de oncocoaches, oncopsychologen, pastoraal werkers, sociaal werkers.
  • Elke patiënt ontvangt ook een communicatieboekje dat het hele behandelingstraject de brug vormt tussen patiënt, huisarts en behandelend oncoloog. Bedoeling is dat de patiënt het boekje telkens bij zich heeft als hij naar het ziekenhuis komt voor consult of behandeling.
  • Je kan ook aansluiten bij de sessies 'Look Good, Feel Better', georganiseerd door Kom op tegen Kanker.

Voeding

Voeding

Tijdens de behandeling kunnen ook voedingsproblemen voorkomen. Per malaiseklacht krijg je voedingsadviezen en -tips mee. Ook het gewicht bij de behandeling moet je op peil houden. Gewichtsverlies wordt tegengegaan. Een adequate voeding wordt dan prioriteit. De regels van de actieve voedingsdriehoek veranderen naargelang de voedingssituatie. Aanvullende calorierijke dranken kunnen voedingstekorten opvangen en gewichtsverlies tegengaan.