AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Een multidisciplinair team overlegt wekelijks tijdens het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) over de behandeling die het meest geschikt is voor jou. Voor- en nadelen van radiotherapie, chemotherapie en/of hormonale therapie worden afgewogen voor jouw specifieke situatie. Je krijgt alle nodige informatie en je kunt hierbij rekenen op psychosociale begeleiding. Indien nodig voorzien we revalidatie. Het werken in team bevordert de informatie-uitwisseling tussen alle zorgverstrekkers en deze optimale samenwerking verhoogt mee je genezingskansen.

Artsen

De juiste diagnose wordt gesteld door artsen die gespecialiseerd zijn in het opsporen van borstkanker of andere borstafwijkingen. Na de diagnose behandelen de borstchirurg en, zo nodig, de plastisch chirurg je verder met de grootst mogelijke zorg.

Medisch diensthoofd: Dr. Ximena Elzo Kraemer

Toegelaten artsen

De toegelaten arts-specialist is geen vast staflid in het ziekenhuis, maar werkt op basis van zijn bijzondere expertise samen met het ziekenhuis om specifieke behandelingen en ingrepen uit te voeren.

Oncocoaches

Gedurende deze hele moeilijke periode staat de oncocoach (een deskundig borstverpleegkundige) je bij met woord en daad. Jij, je gezin of je familie kunnen zich altijd tot deze vertrouwenspersoon wenden met je vragen. Ze bieden een professionele, continue, actieve en gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding, aangepast aan jouw situatie.

Oncopsycholoog

De diagnose kanker brengt sommige patiënten in een crisissituatie. Daarmee omgaan is een hele opdracht voor de patiënt zelf en ook voor zijn relationele en familiale omgeving. De oncopsycholoog schat de risico's op een gecompliceerd verwerkingsproces mee in en kan strategieën aanreiken om hiermee om te gaan (coping), psycho-educatie en ondersteuning via gesprekstherapie. Ook de partner en familie kunnen bij onze oncopsychologen terecht.

Diëtist

De diëtist is in het oncologisch supportteam van belang om de algemene gezondheids-/voedingstoestand van de patiënt op een behoorlijk niveau te houden. Zo ondersteunt de diëtist mee de behandeling. Voeding is geen therapie bij kanker, heeft geen invloed op vermindering van de tumor, op bijwerkingen van de behandeling, op herval of nieuwe uitzaaiingen.

Sociale dienst

De sociale dienst van het ziekenhuis staat ter beschikking van de oncologische en palliatieve patiënten. Patiënten komen op eigen initiatief of op verwijzing van arts en/of verpleegkundige.

Pastorale dienst

Ondersteuning vanuit het perspectief van zingeving is belangrijk om kracht te putten, de oncologische behandeling door te maken en een aantal zaken in het leven te ordenen tijdens dit behandelingsproces. In deze context beoogt de ziekenhuispastor in eerste instantie een vertrouwensrelatie uit te bouwen en de spirituele ondersteuning te optimaliseren.

Je zoekopdracht leverde geen resultaten op.