AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Tinnitusraadpleging

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Momenteel bestaat er geen pasklare behandeling die werkt bij alle patiënten met tinnitus. Echter kunnen we vaak door de onderliggende oorzaken van het oorsuizen te behandelen, al veel veranderen aan de ernst en de ervaring van de tinnitus.

Elke patiënt wordt eerst gezien op de algemene raadpleging van de dienst neus-, keel- en oorziekten. De NKO-arts bepaalt samen met jou of het zinvol is door te verwijzen naar een of meerdere onderdelen van de tinnitusraadpleging. De bedoeling van de therapie is om de hersenen zodanig te hertrainen dat ze het oorsuizen negeren.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De tinnitusraadpleging bestaat uit een NKO-arts, twee audiologen, een klinisch psycholoog en drie kinesitherapeuten. Deze multidisciplinaire aanpak laat ons toe om de behandeling specifiek toe te spitsen op die factoren die bij jou een rol spelen in het ontstaan en versterken van de tinnitus.

Je komt op een eerste intakegesprek langs met de vragenlijsten die je thuis al mocht invullen. De raadpleging start met een aantal specifieke hoortesten bij de audioloog om zo een totaalbeeld te krijgen van het gehoor en de tinnitus. Vervolgens leer je hoe tinnitus precies in elkaar zit en hoe je het zo veel mogelijk kan beheersen. Je krijgt ook praktische informatie over geluidsverrijking en indien nodig hulpmiddelen zoals een ruisgenerator of hoorapparaat.

Indien aangewezen gebeurt dezelfde dag een intake-onderzoek bij een van de kinesitherapeuten en/of de tinnituspsychologe.

 • De kinesitherapeut voert tijdens een eerste contact een onderzoek uit. Op basis van de bevindingen krijg je een individueel behandelplan met een combinatie van musculaire en articulaire technieken, om de spieren te ontspannen en de mobiliteit van het kaakgewricht en de nek te verbeteren. Met tips en oefeningen streven we naar een correcte houding die je ook in de thuissituatie kan toepassen.
 • De klinisch psychologe gaat in een eerste intakegesprek na welke factoren voor jou van belang zijn in het omgaan met tinnitus. Tinnitus kan gepaard gaan met angst, stress, slaapstoornissen en zelfs depressieklachten. Onze persoonlijkheid, omgeving, gewoonten maar ook eerdere ervaringen bepalen in belangrijke mate hoe we met problemen omgaan. Sommige mensen ondervinden nauwelijks hinder van tinnitus, terwijl dit bij anderen het dagelijkse leven sterk kan verstoren.

  In dat geval kan begeleiding door een klinisch psycholoog zinvol zijn. Daarbij wordt aandacht besteed aan stresshantering, omgaan met angstklachten, omgaan met piekeren, slaapproblemen, accepteren dat tinnitus er is, omgaan met de omgeving … Na deze raadpleging is er een eenmalige vervolgafspraak na een zestal weken. Indien gewenst kunnen nog gesprekken worden gepland.

Kostprijs

 • NKO en Audiologie
  • Het eerste gesprek met de audioloog, inclusief de extra hoortesten en een kort consult bij de NKO-arts komt neer op 75 euro. Hierbij ontvang je ook een getuigschrift voor verstrekte hulp van tegemoetkoming door het ziekenfonds.
  • Verdere vervolgafspraken bedragen telkens 40 euro, ook steeds met een consult bij de NKO-arts en een getuigschrift voor het ziekenfonds.
 • Klinische Psychologie
  • Het eerste intakegesprek bedraagt 50 euro. Hiervoor wordt gewerkt met een ziekenhuisfactuur.
  • Om samen je noden te bepalen zijn korte gesprekken mogelijk van 30 minuten aan 35 euro, of een langer gesprek van 1 uur met een kostprijs van 50 euro.
 • Kinesitherapie
  • Hier wordt geen onderscheid gemaakt in intake- of vervolggesprekken. Elke consultatie kost ongeveer 9 euro. Hiervoor wordt gewerkt met een ziekenhuisfactuur.

Brochure

Al deze informatie kan je raadplegen in onderstaande brochure.

Vragen?

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith