AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

T-Wave Alternans

Wat is het?

Wat is het?

T-Wave Alternans toont de variabele duur in de elektrische activiteit bij groepjes hartcellen. Als delen van de hartspier langer elektrisch actief blijven bij patiënten met hartfalen of bij patiënten met elektrische afwijkingen van het hart, is dit een aanwijzing voor extra gevoeligheid van het hart voor levensbedreigende ritmestoornissen.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Er worden 12 kleefelektroden op je borst bevestigd. De huid wordt daarvoor ontvet met ether en voorzichtig geschuurd. Zo nodig wordt het borsthaar geschoren. Nadat de kleefelektroden aangebracht zijn, wordt de kwaliteit van de signalen door het apparaat beoordeeld.

Onderzoek

De gegevens worden verkregen tijdens een elektrofysiologich onderzoek. Je ligt op de behandeltafel en de katheters zijn via de ader in de lies tot in het hart gebracht. De pols wordt door hartstimulatie vijf minuten lang op 110 slagen per minuut gehouden. De signalen worden daarna geanalyseerd.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Waar de elektroden bevestigd waren, kan de huid geschaafd zijn. Een ontsmettende zalf kan dit verzachten. Verder zijn er geen bijkomende risico’s verbonden aan deze test.

Resultaat

Resultaat

Een negatieve test voor de aanwezigheid van T-Wave Alternans reflecteert een laag risico op levensgevaarlijke ritmestoornissen. Is de test niet negatief, dan neemt de kans op een plots overlijden toe.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank