AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Renale denervatie

Wat is het?

Wat is het?

Hoewel renale denervatie nog steeds onderhevig is aan onderzoek, heeft deze techniek vandaag al een plaats gevonden in de behandeling van hoge bloeddruk waar (minstens drie soorten) medicatie geen of onvoldoende invloed op heeft. Bij renale denervatie wordt de functie van de zenuwbanen van/naar de nieren onderbroken. Bij deze vorm van behandeling mag geen onderliggende aandoening aanwezig zijn die een hoge bloeddruk kan veroorzaken.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen op de afdeling cardiologie. Je moet die dag nuchter zijn want de ingreep gebeurt onder volledige verdoving. Dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten en minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. Medicatie mag worden ingenomen zoals afgesproken met de arts.

Je krijgt een operatiehemd aan. Als er geen recent laboresultaat beschikbaar is, kan een bloedafname gebeuren. De verpleegkundige plaatst een infuus in je arm om later medicatie toe te dienen.

Het onderzoek

Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden kleefelektroden aangebracht om het hartritme te volgen. De anesthesist zorgt voor de verdoving. Je slaapt volledig tijdens de ingreep. Er wordt een steriele doek over jou gelegd, voorzien van enkele uitsparingen ter hoogte van de lies om zo toegang te krijgen tot de bloedvaten.

De slagader (meestal rechterlies) wordt aangeprikt. De bloedvaten van de nier worden in beeld gebracht en vervolgens één voor één selectief benaderd om de ablatiesonde ter plaatse te brengen. Na de ablatie wordt nog een controle uitgevoerd.

Je wordt wakker op de ontwaakzaal. De ingreep neemt ongeveer 1 uur in beslag.

Nazorg

Daags na de ingreep wordt de lies gecontroleerd op bloeding. Als alles in orde is, mag je naar huis.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Een lokale bloeduitstorting in de lies is mogelijk, maar vraagt meestal weinig zorg. Achteruitgang van de nierwerking komt zelden voor. Risico’s op langere termijn (jaren) zijn momenteel nog niet bekend.

Resultaat

Resultaat

Renale denervatie beoogt een daling van de bloeddruk van 20 mmHg. Deze daling kan soms een tijdje op zich laten wachten (tot 6 maanden na de behandeling). Na het onderzoek worden afspraken gemaakt voor verdere ambulante controles.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank