Onderzoeken & behandelingen

Psychotherapie

Ondersteuning bieden ten aanzien van beleving en aanvaarding van ziek zijn, herstellen van emotioneel evenwicht, bevorderen van inzicht in en verandering van gedragsaspecten en persoonlijkheidsfactoren.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 07/03/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Raemdonck Jan