Ondersteuning bieden ten aanzien van beleving en aanvaarding van ziek zijn, herstellen van emotioneel evenwicht, bevorderen van inzicht in en verandering van gedragsaspecten en persoonlijkheidsfactoren.

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 26/08/2019
Verantwoordelijk auteur: Dr. Raemdonck Jan