Wat is het?

Wat is het?

Een nierscan geeft een beeld van de vorm, grootte, doorbloeding en vooral van de functie van de nieren. Hiervoor wordt een stof toegediend (DMSA), die gefixeerd wordt in de nierschors.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Voor dit onderzoek hoef je niet nuchter te zijn. Het is belangrijk dat je voor het onderzoek voldoende drinkt met de bedoeling de nieren goed te activeren. Ga net voor het onderzoek nog even naar het toilet om de blaas te ledigen.

Het is van belang om kleine kinderen en baby’s voor het onderzoek gerust te stellen en zo goed mogelijk tot rust te laten komen. Geef bijvoorbeeld nog een voeding aan je baby.

Verloop onderzoek

Je moet je tweemaal op de dienst aanmelden, met een tussentijd van vier à zes uur of 24 uur(afhankelijk van de indicatie).Via een ader in de arm wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof geïnjecteerd. Er wordt een tijdstip afgesproken waarop je moet terugkomen om de opnames te doen. Die duren 15 minuten.Soms wordt het onderzoek gecombineerd met een renogram.

Na het onderzoek

Als je niet in het ziekenhuis opgenomen bent, kun je nadien je normale activiteiten hervatten.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Vanaf twaalf uur na het onderzoek is de radioactieve stof nagenoeg volledig uit je lichaam verdwenen.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties
Nucleaire geneeskunde
Nefrologie

Laatste publicatiedatum: 29/08/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke, Dr. De Vleeschouwer Mieke