AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Nierscan

Wat is het?

Wat is het?

Een nierscan geeft een beeld van de vorm, de grootte, de doorbloeding en vooral van de werking van de nieren. Voor de scan wordt een stof toegediend (DMSA), die langzaam door de nieren wordt opgenomen.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

(Mogelijk) zwanger of geef je borstvoeding? Spreek je arts vóór de inspuiting zeker aan.

Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. Bij twijfel wordt het onderzoek uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Voor dit onderzoek hoef je niet nuchter (een lege maag) te zijn. Het is zelfs belangrijk dat je voor het onderzoek voldoende drinkt. Op die manier kan je je nieren goed activeren. Ga net voor het onderzoek nog even naar het toilet om de blaas te ledigen.

Kleine kinderen en baby’s kome best zo veel mogelijk tot rust voor het onderzoek. Geef bijvoorbeeld nog een voeding aan je baby.

Verloop onderzoek

Je moet je tweemaal op de dienst aanmelden, met een tussentijd van vier à zes uur of 24 uur (afhankelijk van je situatie). Via een ader in de arm krijg je een kleine hoeveelheid radioactieve stof geïnjecteerd. Er wordt met jou een tijdstip afgesproken waarop je moet terugkomen om het onderzoek te doen. Dat duurt 15 minuten.Soms wordt het onderzoek gecombineerd met een renogram.

Na het onderzoek

Als je niet in het ziekenhuis opgenomen bent, kun je nadien je normale activiteiten hervatten.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten. Het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties.

De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan). De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Vanaf twaalf uur na het onderzoek is de radioactieve stof nagenoeg volledig uit je lichaam verdwenen.

Resultaat

Resultaat

Het verslag en de beelden van je onderzoek zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke, Dr. De Vleeschouwer Mieke