AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Renogram

Wat is het?

Wat is het?

Bij een renogram wordt gekeken of er geen problemen bestaan bij het afvloeien van de urine uit de nier. Hiervoor wordt een stof geïnjecteerd die snel door de nieren wordt opgenomen en uitgescheiden. Naast beeldvorming wordt ook een niercurve opgesteld, het renogram. Die geeft een idee van de opname, transit en uitscheiding door de nieren.

Verloop onderzoek

Verloop onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Voorbereiding onderzoek

Voor dit onderzoek hoef je niet nuchter te zijn. Het is belangrijk dat je voor het onderzoek voldoende drinkt met de bedoeling de nieren goed te activeren. Ga net voor het onderzoek nog even naar het toilet om de blaas te ledigen.

Het is van belang om kleine kinderen en baby’s voor het onderzoek gerust te stellen en zo goed mogelijk tot rust te laten komen. Geef bv. nog een voeding aan je baby.

Verloop onderzoek

Via een ader in de arm wordt een kleine hoeveelheid radioactieve stof geïnjecteerd. De opname gebeurt onmiddellijk na de injectie en duurt 25 minuten. Tijdens het onderzoek wordt een vochtafdrijvend middel toegediend om te zien of de nier zich voldoende ledigt. Dat kan het gevoel geven dringend te moeten plassen. Na het onderzoek zal gevraagd worden om de blaas te ledigen.

Onmiddellijk daarna volgt nog een korte opname van vijf minuten.

Bij baby’s wordt gevraagd een extra luier mee te brengen.

Soms wordt dit onderzoek gecombineerd met een DMSA-scan.

Na het onderzoek

Als je niet in het ziekenhuis opgenomen bent, kun je nadien je normale activiteiten hervatten.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling
SPECT-CT
SPECT-CT

Er zijn vrijwel geen neveneffecten: het ingespoten product veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan).

De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Resultaat

Resultaat

We maken van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beelden zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke