AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Myocardperfusiescintigrafie

Wat is het?

Wat is het?

Een myocardperfusiescintigrafie heeft als doel de doorbloeding en de pompfunctie van je hartspier te beoordelen, zowel tijdens inspanning als in rust. Daarvoor wordt het onderzoek uitgevoerd op twee verschillende dagen (een keer na inspanning en een keer in rust). Tijdens dit onderzoek wordt een isotoop (99mTc-MIBI) via een infuus ingespoten. Dit is een radioactieve stof die wordt opgenomen door de hartspiercellen en ook een kleine dosis straling afgeeft. Deze straling kan worden waargenomen met een gammacamera op de afdeling nucleaire geneeskunde. Vergelijking van deze twee beelden (na inspanning versus in rust) geeft de cardioloog inzicht in de doorbloeding van het hart. Een afwijking in de doorbloeding van de hartspier kan wijzen op een vernauwing van de kransslagaders.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding onderzoek

 • Het onderzoek kan plaatsvinden op maandag, woensdag of vrijdag. Je wordt twee keer verwacht.
 • Voor beide onderzoeksdagen moet je nuchter te zijn.
  Aard voedingVoorbeeldToegestaan tot ten laatste
  Normale maaltijdmiddernacht vóór de ingreep of het onderzoek
  Lichte maaltijdBv. een boterham of toast met confituur. Gefrituurde/vette voedingsmiddelen of vlees vallen hier niet onderzes uur vóór de ingreep of het onderzoek
  ZuivelproductenMelk, flesvoeding kind, yoghurt …zes uur vóór de ingreep of het onderzoek
  Borstvoedingvier uur vóór de ingreep of het onderzoek
  DrankenNaar wens: water, suikerwater, sportdranken, heldere fruitsappen zonder vruchtvlees (appelsap, druivensap)

  Maximaal
  een kopje: heldere thee en koffie zonder melk
  twee uur vóór de ingreep of het onderzoek
  • heldere dranken tot dan blijven drinken = aanbevolen! (geen melkproducten!)
  • uitzondering: ingrepen aan maag- en darmstelsel (daarbij volg je de instructies van je behandelend arts op)
 • Bespreek met je arts of je de medicatie die je normaal neemt, mag innemen. Diabetespatiënten moeten ook zeker hun arts raadplegen.
 • Voorzie eventueel iets om te eten na de injectie. Je kan ook steeds een maaltijd verkrijgen in het ziekenhuisrestaurant.

Zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of denk je dat je zwanger bent? Of geef je borstvoeding? Meld dat aan de arts vóór de inspuiting. Bij een zwangerschap zal het onderzoek niet doorgaan. In geval van twijfel zal het onderzoek worden uitgesteld tot er meer zekerheid is.

Als je borstvoeding geeft, overleg je vóór het onderzoek best met de arts. Hierbij krijg je aanvullende instructies om onnodige stralingsbelasting bij je kind te voorkomen.

Eerste deel - stressonderzoek

Op de eerste dag wordt een cardiale inspanning gedaan. Dit gebeurt aan de hand van een fietsproef. Deze fietsproef duurt 10 tot 15 minuten, naargelang van de inspanning die je kan leveren. Tijdens deze test wordt een radioactieve stof toegediend.

Bij mensen die om bepaalde redenen geen maximale belasting op de fiets kunnen leveren, zal de cardioloog er soms voor kiezen om een belasting na te bootsen met medicatie zoals persantine of dobutamine. Deze producten zullen onder monitoring van het elektrocardiogram en bloeddruk langs een infuusnaaldje worden ingespoten. Deze producten vervangen de fietsproef. Voor toediening van deze medicatie zal de arts nagaan of je hiervoor geen contra-indicaties hebt. Na de test, zal 99mTc-MIBI ingespoten worden via het infuus.

Hierna word je doorverwezen naar de dienst nucleaire geneeskunde waar je je moet aanmelden. Na de administratieve voltooiing moet je iets te eten nemen.

Na ongeveer een uur word je terug op de dienst verwacht. Er worden elektroden op de borstkas aangebracht om tijdens het onderzoek een elektrocardiogram te kunnen opnemen. Hierna worden opnames gemaakt. Deze duren ongeveer 15 minuten.

Er wordt een afspraak gemaakt voor het tweede deel van het onderzoek.

Tweede deel - rustonderzoek

Je mag rechtstreeks naar de dienst nucleaire geneeskunde komen. Daar wordt opnieuw een radioactieve stof toegediend via een ader in de arm. Hierna wordt gevraagd iets te gaan eten. Na ongeveer een halfuur worden opnames gemaakt op dezelfde manier als de eerste dag. Deze duren opnieuw ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Indien je niet in het ziekenhuis opgenomen bent, kan je nadien je normale activiteiten hervatten.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Tijdens de inspanningstest kan je wat kortademig worden. Dit is normaal en zal meestal snel weer overgaan. Indien je druk of pijn krijgt in de borststreek moet je de arts hiervan verwittigen. Tijdens het onderzoek word je voortdurend gemonitord met behulp van het elektrocardiogram en de bloeddrukmeting. Door deze metingen kunnen mogelijke ritmestoornissen tijdig ontdekt worden. Apparatuur en medicijnen om eventuele ritmestoornissen te behandelen, zijn altijd aanwezig. Bij inspuiting van persantine kan er achteraf ook wat misselijkheid en/of hoofdpijn optreden. Dit verdwijnt meestal vanzelf.

Veiligheid en straling

Veiligheid en straling

Het ingespoten product heeft vrijwel geen neveneffecten. Het veroorzaakt geen abnormale gewaarwording en leidt maar heel zelden tot (zeer lichte) allergische reacties. De ingespoten radioactieve stof geeft wel aanleiding tot een stralingsdosis, maar die is zeer beperkt (ongeveer even groot als bij een gewone CT-scan). De hoeveelheid straling die je bij dit onderzoek oploopt, is niet hoger of lager als er meer of minder foto’s worden genomen.

Vanaf 12 uur na het onderzoek is de radioactieve stof nagenoeg volledig uit je lichaam verdwenen. Er wordt aangeraden om kinderen jonger dan zes jaar de eerste 12 uur niet langer dan een halfuur op de schoot te nemen. Spelen, eten geven, verschonen en andere dagelijkse bezigheden zijn geen probleem. Ook vermijd je best langdurig (langer dan één uur) nauw contact (minder dan één meter) met zwangere vrouwen tijdens de eerst 12 uur.

Resultaat

Resultaat

De dienst nucleaire geneeskunde maakt van het onderzoek een verslag op. Dat verslag en de beeldvorming zijn de dag nadien digitaal beschikbaar voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Door de uitslag van de eerste scintigrafie met de tweede te vergelijken, bekomen we een betrouwbaar beeld van de doorbloeding van je hart bij rust en na inspanning. Hieruit kunnen dan de nodige conclusies getrokken worden en zo nodig een behandeling ingesteld of aangepast worden. De resultaten worden altijd opgestuurd naar je behandelend cardioloog en/of huisarts.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Van Den Bossche Bieke, Dr. Provenier Frank