AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Duplex van de halsvaten

Wat is het?

Wat is het?

Duplex van de halsvaten is een echografie van de halsvaten waarbij door middel van geluidsgolven de structuur en het functioneren van de halsvaten onderzocht wordt. Gelijktijdig aan de echografie wordt een doppler meting uitgevoerd. Hiermee wordt de bloedstroomsnelheid gemeten. Vernauwingen die oorzaak kunnen zijn van een beroerte, kunnen zo in beeld worden gebracht.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Een bijzondere voorbereiding is niet nodig. Je neemt plaats op een onderzoekstafel en strekt de hals. Het lokaal wordt verduisterd, omdat de arts zo de halsvaten best kan beoordelen.

Onderzoek

Om een goede geleiding van de geluidsgolven mogelijk te maken, wordt er een koude gel op de hals aangebracht. Met de echo-probe zal de arts over beide kanten van de hals strijken om de onderliggende bloedvaten in beeld te brengen.

Het onderzoek neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
Er zijn geen risico's aan verbonden en er is geen bijzondere nazorg nodig.

Resultaat

Resultaat

De anatomie van de halsvaten wordt in beeld gebracht waardoor de mate van vernauwing gekwantificeerd kan worden.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank