AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Dagbehandeling PAAZ

Wat is het?

Wat is het?

Met de psychiatrische dagbehandeling in AZ Maria Middelares bieden we een programma aan voor mensen die hun leven een andere richting willen geven door aan zichzelf te werken.

Vandaag ervaren heel wat mensen de druk van het dagelijkse leven als een zware last. Het kan voor veel stress zorgen. Wanneer daar andere problemen bovenop komen, zoals bijvoorbeeld relationele problemen of sociale problemen (werk, hobby’s, eenzaamheid …), dan liggen burn-out, depressie en andere emotionele of psychiatrische problemen vaak op de loer. Mogelijk herken je jezelf in dit plaatje. Misschien heb je daarbij vaak het gevoel dat je jezelf in de weg staat om de problemen anders aan te pakken. ‘Een tandje bijsteken’ blijkt geen oplossing, en de vele andere zaken die je al probeert helpen vaak wel eventjes, maar nooit voor lang.

Met de psychiatrische dagbehandeling van AZ Maria Middelares bieden we een programma aan voor mensen die hun leven een andere richting willen geven door aan zichzelf te werken. Acht weken lang gaan we in groep aan de slag met thema’s als zelfzorg, draagkracht, piekeren, zelfbeeld, assertiviteit, communicatie … We bekijken de theorie en proberen daarna met eigen voorbeelden na te gaan wat we nu doen en hoe we het anders willen aanpakken in de toekomst. De aangeleerde vaardigheden worden zowel in therapie als thuis ingeoefend zodat de verandering al een stuk is ingezet voor de therapieperiode afloopt.

De therapie gaat in groep door. Elk groepslid heeft zijn eigen verhaal. Door elkaars bril eens op te zetten kunnen we veel van elkaar leren en zien we mogelijkheden die we hiervoor nog niet zagen. Uiteraard is het binnen groepstherapie van groot belang dat iedereen zich veilig voelt in de groep en er respect is voor elkaars privacy.

Voor wie?

Voor wie?

Wij richten ons op volwassenen die bereid en gemotiveerd zijn om te werken aan persoonlijke groei, en dit binnen groepsverband. Om in aanmerking te komen voor het dagbehandelingsprogramma is het nodig om over een emotionele basisstabiliteit te beschikken. Hiermee bedoelen we dat je je niet (meer) in een crisissituatie mag bevinden en je jezelf ook buiten de therapie-uren sterk genoeg voelt.

“Bij aanvang van de behandeling was ik heel zenuwachtig. In alle besproken thema’s kwam ik mezelf tegen, en leerde ik hoe ik situaties kan aanpakken. We krijgen ook elke week een kleine taak mee, nadien vertellen we hierover in groep en krijgen we feedback. Dit werpt zijn vruchten af. Ik ben blij dat ik na drie weken ziekenhuisopname deze dagbehandeling kan volgen. Je moet er zelf echt voor willen gaan, het is hard werk. Toch vind ik het zo interessant dat ik niets wil missen.”

Angelique R.

Verloop behandeling

Verloop behandeling

Elke week werken we van maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van woensdag) rond eenzelfde thema onder begeleiding van de verschillende therapeuten: psycholoog, psychiatrisch verpleegkundigen, ergotherapeuten en bewegingstherapeute.

Kostprijs

Kostprijs

Het remgeld of eigen bijdrage is gemiddeld 10 euro per dag

Brochure

Brochure

Alle informatie over deze therapie kan je raadplegen in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Claeys Isabel