AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Ablatie bij kamer/ventrikeltachycardie

Wat is het?

Wat is het?

Een ablatie is een behandeling van bepaalde ritmestoornissen. De ritmestoornissen ontstaan vaak door een 'kortsluiting' in het geleidingsweefsel van het hart. Met behulp van ablatie wordt deze kortsluiting in het hart opgeheven. Een ablatie wordt vaak uitgevoerd aansluitend op het elektrofysiologisch onderzoek. Deze behandeling is bijzonder effectief bij de meeste ritmestoornissen en kent weinig complicaties, waardoor het vaak de voorkeur krijgt op een behandeling met medicatie.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen op de hospitalisatie-afdeling. Je moet de dag van opname nuchter zijn: dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten, minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. Je medicatie mag je innemen zoals afgesproken met de arts.

Als er geen recent laboresultaat beschikbaar is, kan een bloedafname gebeuren.

Je krijgt een operatiehemd aan. Kort voor de ingreep kan je een pilletje krijgen om je beter te ontspannen. De verpleegkundige plaatst een infuus in jouw arm, om zo nodig medicatie toe te dienen.

De ingreep gaat door in de hartkatheterisatiezaal.

Onderzoek

Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden 10 kleefelektroden aangebracht om het hartritme op te volgen. Omdat de procedure lang kan duren (2,5 uur) en het heel belangrijk is dat je stil blijft liggen, word je omwille van jouw comfort algemeen verdoofd. Een huidzone in de lies van 5 op 5 cm wordt geschoren, ontsmet en er worden steriele lakens rond gekleefd. De ader en de slagader worden aangeprikt, waarbij via deze toegang elektrische katheters tot in het hart worden opgeschoven. Met behulp van röntgenstralen kan de positie van de katheters worden weergegeven.

Bij sommige patiënten ligt de oorzaak van de ritmestoornis aan de buitenkant van het hart. In dat geval zal de ritmestoornis worden opgezocht door onder het borstbeen het hartzakje aan te prikken.

Met CARTO® beeldvorming worden in 3-dimensioneel perspectief littekens van de hartspier en geleidingsbanen weergegeven. Met de ablatiekatheter worden geleidingsbanen die verantwoordelijk zijn voor de ritmestoornis, uitgeschakeld. Na controle van het resultaat worden de katheters teruggetrokken. De lies krijgt een drukverband om.

Je wordt wakker in de ontwaakzaal. Een overnachting in het ziekenhuis is aangewezen.

Nazorg

Om infectie te vermijden, wordt aangeraden de eerste 2 dagen niet te baden (douchen mag wel). Tijdens de eerste week is zware arbeid of fysieke inspanning af te raden.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Het onderzoek houdt enkele risico’s in. Zo kan er een bloeduitstorting in de lies ontstaan, wat best te vermijden is door een stevig verband en platte rust.

Als de procedure werd uitgevoerd met een prik onder het borstbeen in het hartzakje, kan een ontstekingsreactie optreden. Daarvoor moet je dan soms enkele weken medicatie nemen.

Resultaat

Resultaat

Een succesvolle behandeling is te verwachten bij 90% van de patiënten.

Brochure

Brochure

Meer uitleg vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank