AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Slapeloosheid

Insomnia of slapeloosheid komt frequent voor, zo’n 10% van de bevolking krijgt ermee te maken.

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

De meest voorkomende klachten zijn moeilijk inslapen, moeilijk doorslapen, te vroeg ontwaken en niet meer kunnen inslapen, zich overdag niet fit voelen … Slapeloosheid heeft ook een negatieve invloed op het dagelijks functioneren. Moeheid, slaperigheid, verminderde concentratie, prikkelbaarheid en een sombere stemming zijn veelgenoemde klachten.

Verschillende factoren kunnen een rol spelen in het ontstaan en in stand houden van slapeloosheid: mentale overprikkeling, slechte slaapgewoontes, piekeren (o.a. over slecht slapen), reactie op ingrijpende levensgebeurtenissen, chronische stress en combinaties hiervan.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Bij aanhoudende slapeloosheid bieden we een vorm van slaaptraining aan, waarbij je inzicht krijgt in je verstoord slaappatroon en waarbij je vaardigheden leert om zelf je slapeloosheid aan te pakken. Zo kan je genieten van een verkwikkende nachtrust. Bij CBT-i staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van langdurige slapeloosheid als doel voorop. Concreet gaat het om het vergroten van de zelfredzaamheid, zelfcontrole en het aanleren van probleemoplossende vaardigheden.

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024