AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Gezond slapen: cognitieve gedragstherapie (CBT-I)

Wat is het?

Wat is het?

Cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid bestaat uit een gestructureerd groepsprogramma.

Doel is een betere slaapefficiëntie en slaapkwaliteit te verkrijgen.

Gedurende zeven weken (sessies van anderhalf uur) werken we in groep rond een aantal belangrijke pijlers:

  • Inzicht krijgen in het eigen slaappatroon aan de hand van een slaapdagboek
  • Psycho-educatie: wat is gezonde slaap? welke mechanismen houden slaapproblemen in stand?
  • Slaapgedrag: verkeerd aangeleerde slaapgewoonten aanpakken, slaaprestrictie (inkorten van de slaaptijd) en stimuluscontrole (juiste prikkels associëren met slaap)
  • Omgaan met piekeren en doorbreken van gedachten die de slaap verstoren
  • Relaxatietechnieken leren toepassen.


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 80% van de patiënten die deze therapievorm volgen, nadien beter slapen.

Wanneer aangewezen?

Wanneer aangewezen?

Een goede nachtrust is voor iedere mens onmisbaar. Eén op de vijf Belgen lijdt echter aan slapeloosheid. Slecht slapen kan vervelende gevolgen hebben: je kan je minder concentreren op je werk, je wordt prikkelbaar en maakt je zorgen of je de volgende nacht al dan niet zal slapen. Daardoor raak je soms in een vicieuze cirkel: slaapproblemen nemen steeds toe.

Bij aanhoudende problemen bieden we een vorm van slaaptraining aan. Daarbij krijg je inzicht in je verstoord slaappatroon en leer je vaardigheden om zelf je slapeloosheid aan te pakken. Zo kan je genieten van een verkwikkende nachtrust.

Bij CBT-i staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van langdurige slapeloosheid als doel voorop. Concreet gaat het om het vergroten van de zelfredzaamheid, zelfcontrole en het aanleren van probleemoplossende vaardigheden.


Om deel te nemen aan de slaapcursus maak je eerst een afspraak bij de neuroloog om de aard van je slaapproblemen na te gaan. Wanneer een gedragstherapeutische aanpak van je slaapproblemen aangewezen is, word je verwezen naar de psycholoog.

In een eerste gesprek overloopt de psycholoog je slaap-waakschema. De invloed van de slaapproblemen op je dagelijks leven wordt in kaart gebracht. Ook wordt bekeken of cognitieve gedragstherapie in groep voor jou de meest geschikte aanpak is.

Aanmelden voor de slaaptraining

Aanmelden voor de slaaptraining

Intake neuroloog:

Tarief

Tarief

De intake bij de neuroloog en psycholoog worden apart aangerekend. De kostprijs van de slaapcursus (7 weken programma) bedraagt 240 euro, inclusief cursusmateriaal.

Sommige ziekenfondsen voorzien een tussenkomst, dus informeer je zeker bij je ziekenfonds.

Brochure

Brochure

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Aers Isabelle