AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Niercyste

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een niercyste is een blaasje gevuld met vocht, typisch gelokaliseerd op de buitenrand van de nier. In tegenstelling tot een niertumor is een niercyste een onschuldige, goedaardige (dus niet-kwaadaardige) aandoening.

Soms kunnen meerdere cysten voorkomen ter hoogte van dezelfde nier. In het geval er zeer veel van deze cysten op beide nieren voorkomen, spreekt men van polycystische nieren. Enkel in dit geval is er sprake van een erfelijke aandoening. Bij polycystische nieren moet speciaal aandacht besteedt worden aan de preventie van hoge bloeddruk en zwaarlijvigheid. Deze risicofactoren en de polycystische nieren zelf kunnen immers een verslechtering van de filterfunctie van de nieren veroorzaken.

Symptomen

In heel uitzonderlijke gevallen kan een niercyste door zijn volume pijnklachten in de bovenbuik geven.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De diagnose wordt gesteld door een echografie en/of CT-scan van de buik.

Soms (zeldzaam) is het onderscheid tussen een simpele goedaardige niercyste en nierkanker niet makkelijk te maken op echografie of CT-scan. Dan wordt de cyste 'opgevolgd': op gezette tijden (bv. na 6 maanden of na 12 maanden) wordt nogmaals een scan verricht, om na te gaan of de cyste in volume is toegenomen of niet. Soms wordt een nierbiopsie verricht, om uitsluitsel te bekomen of het om een simpele cyste, dan wel om nierkanker gaat.

Een niercyste wordt slechts in uitzonderlijke gevallen behandeld door middel van een punctie of een laparoscopische wegname van de niercyste.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip