AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Mastoïditis

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een chronische mastoïditis wil zeggen dat er slijm aanwezig is in de holte achter het middenoor.

Een acute mastoïditis daarentegen is een spoedgeval, die een complicatie is van een middenoorontsteking of 'otitis'. Deze komen meestal voor bij een jong kind, waarbij het kind algemeen erg ziek is en de oorschelp door de hevige ontsteking gaat afstaan. Wanneer dit niet dringend wordt behandeld, kan de etter zich een weg banen naar de hersenen.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Chronische mastoïditis wordt regelmatig gezien op een CT-scan of NMR. Als er geen klachten zijn, dient dit in de meeste gevallen niet te worden behandeld.

Bij acute mastoïditis treedt in de meeste gevallen snel verbetering op na behandeling met perorale of intraveneuze antibiotica, soms met het plaatsen van een buisje.

Een mastoïdectomie, waarbij het mastoïd wordt gereinigd, gebeurt enkel nog in specifieke gevallen.

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith