AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Diverticulitis

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Divertikels zijn een frequent (bij 50% van de mensen op 70 jaar) voorkomend probleem waarbij er in de wand van de dikke darm zwakke plaatsen ontstaan. Op deze zwakke plaatsen puilt de darmwand naar buiten uit en ontstaan er kleine zakjes. Deze zakjes noemt men divertikels, de aanwezigheid van divertikels bij een patiënt noemt men diverticulose. Ontsteking van deze zakjes komt vrij frequent voor en wordt diverticulitis genoemd.

Oorzaak

Men gaat er van uit dat de oorzaak voor deze problemen dient te worden gezocht in het westerse dieet dat te weinig vezels bevat.

Symptomen en klachten

Diverticulose op zichzelf geeft meestal geen symptomen, diverticulitis daarentegen geeft bijna steeds symptomen: buikpijn in de onderbuik, koorts, constipatie ...

Diverticulose en diverticulitis kunnen o.a. verwikkeld worden door bloeding, darmperforatie en abcessen.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Onderzoek en diagnose

Meestal worden divertikels toevallig vastgesteld naar aanleiding van een radiografie van het colon of een coloscopie. In het geval van een diverticulitis wordt, en dit naar aanleiding van klachten, de diagnose meestal gesteld door middel van het klinisch onderzoek van de arts, gecombineerd met een bloedafname. Indien er een vermoeden van diverticulitis bestaat, is het in eerste instantie aangewezen een CT-scan van de buik te verrichten.

Behandeling

De behandeling van diverticulose bestaat uit het verhogen van de vezelinname. De behandeling van een diverticulitis bestaat erin de infectie onder controle te krijgen met antibiotica. Indien dit niet lukt of indien de ontsteking te frequent terugkomt, kan er beslist worden tot heelkundig ingrijpen.

Brochure

Brochure

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els