AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Coloscopie

Wat is het?

Wat is het?

De coloscopie is het meest verfijnde onderzoek voor darmproblemen. Het is een zeer veilig onderzoek, dat meestal probleemloos verloopt. Omwille van de individueel sterk verschillende pijndrempel, bieden wij je de mogelijkheid het onderzoek onder verdoving door een anesthesist te laten uitvoeren.

Tijdens het onderzoek wordt een flexibele slang voorzien van een videocamera langs de aars ingevoerd. Het onderzoek ontdekt in een vroegtijdig stadium ontsteking, divertikels, poliepen, kwaadaardige gezwellen en tal van andere ziekten. Het radiologisch onderzoek (foto’s) van de dikke darm en een scan (CT of MR) worden ook gebruikt om darmklachten te onderzoeken, maar leveren niet dezelfde nauwkeurige informatie op.

Wanneer?

Wanneer?

De beslissing tot het uitvoeren van een coloscopie wordt genomen door je huisarts of specialist na grondige studie van je klachten, een klinisch onderzoek en eventueel bijkomende testen. Indien je arts een coloscopie aanraadt en je weigert het onderzoek, kan dit leiden tot een laattijdige of verkeerde diagnose met mogelijk nare gevolgen en een niet optimale therapiekeuze.

Voorbereiding

Voorbereiding

Aan de coloscopie gaat een grondige voorbereiding vooraf, vermits de dikke darm volledig proper moet zijn. Het zicht en de beoordeling van de wand van de dikke darm mogen immers niet beperkt worden door stoelgang.

Indien slecht voorbereid, is het onderzoek minder betrouwbaar en kunnen letsels gemist worden. Een slecht voorbereid onderzoek verloopt moeizamer en is risicovoller.

De richtlijnen ter voorbereiding van een coloscopie met Moviprep of één van de andere darmvoorbereidingen kan je lezen in de brochures die zich onderaan deze pagina bevinden.

Verloop

Verloop

Bekijk het verloop van een dagopname voor een coloscopie in deze video:

Veiligheid en hygiëne

Veiligheid en hygiëne

Wij zijn een ervaren, goed opgeleid team uitgerust met moderne infrastructuur.

De verdoving wordt uitgevoerd door een anesthesist.

Het onderzoek gebeurt in een endoscopielokaal voorzien van alle noodzakelijke anesthesieapparatuur en endoscopiemateriaal.

Elke endoscoop wordt voor en na elk onderzoek grondig gereinigd en gedesinfecteerd in een automatische wasmachine met controle van de procedure. Onze desinfectie beantwoordt aan de Europese norm.

Voor het nemen van weefselfragmenten (biopsie), het inspuiten van medicatie, het wegnemen van poliepen gebruiken wij wegwerpmateriaal.

Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties

In principe treden bijna nooit verwikkelingen op. Uiterst zeldzaam is de perforatie (= scheur) van de darm. In dit geval moet je dringend geopereerd worden. Zeldzaam treedt er een bloeding op na het verwijderen van een poliep. Dit kan soms eveneens een dringende operatie vereisen

Zelden kan ook een flebitis optreden op de insteekplaats van het infuus.

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Bij twijfel of onduidelijkheid, aarzel niet om meer uitleg te vragen! Verwittig ons bij:

  • Een zwangerschap
  • Een allergie, overgevoeligheid of intolerantie (latex, Xylocaïne …)
  • Stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan, Sintrom, Marcoumar, Ticlid, Plavix, Xarelto, Pradaxa, Aspirine …)
  • Sommige patiënten met een kunstklep of prothese moeten antibiotica krijgen voor en na een ingreep
  • Epilepsie, diabetes, chronische hart-, long- en nieraandoeningen vereisen specifieke aandacht voor de medicatie

Laat uitneembare tandprothesen op je kamer. Beschadiging van tanden (meer kans bij slecht gebit) is niet uitgesloten tijdens een endoscopie of een verdoving.

Na het onderzoek, neem contact op indien zich volgende klachten voordoen:

  • Aanhoudende hevige pijn
  • Koorts
  • Bloedverlies (rode of zwarte stoelgang)
  • Elke verontrustende klacht

Post-poliepectomie richtlijnen na een coloscopie

Post-poliepectomie richtlijnen na een coloscopie

Brochures

Brochures

Kostenraming

Kostenraming
Deze gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar, gelieve contact op te nemen met facturatie@mijnziekenhuis.be om deze raming op te maken.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els