AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Colitis ulcerosa


Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Colitis ulcerosa is een vorm van 'chronisch inflammatoir darmlijden' of 'chronic inflammatory bowel disease' (=CIBD). Net zoals bij de ziekte van Crohn kan ook bij colitis ulcerosa de binnenbekleding van de dikke darm gedurende langere tijd ontstoken zijn (inflammatie = ontsteking). Het grote verschil met de ziekte van Crohn is dat colitis ulcerosa enkel en alleen de dikke darm aantast.

Bekijk het filmpje voor meer informatie:

Oorzaken

De juiste oorzaak van deze chronische ontstekingsreactie is nog onvoldoende bekend, maar een overdreven afweerreactie van het lichaam ten opzichte van de eigen dikke darm speelt waarschijnlijk een belangrijke rol.

Symptomen en klachten

Deze ziekte verloopt typisch in opstoten, dus opflakkeringen van ontsteking ter hoogte van de dikke darm. Hierbij kunnen dan klachten optreden van diarree, buikkrampen, bloed of slijmverlies bij de stoelgang, algemeen ziektegevoel, moeheid en koorts.

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Onderzoek en diagnose

Het onderzoek om de diagnose te stellen is de coloscopie (= inwendig onderzoek van de dikke darm), waarbij tevens weefselstukjes (biopten) worden genomen om onder de microscoop te bekijken.

Behandeling

De behandeling bestaat in de eerste plaats uit medicatie om de ontstekingsreactie onder controle te brengen (opstoot behandeling) of te houden (onderhoudsbehandeling). We beschikken hierbij over een uitgebreid arsenaal aan medicatie, die tevens op verschillende manieren kunnen toegediend worden: onder vorm van pillen, suppo’s, lavementen, direct in de bloedbaan via baxters. Deze medicatie kan echter geen definitieve genezing bieden, wel controle van de chronische ontstekingsreactie. Een definitieve genezing kan bekomen worden door de volledige dikke darm chirurgisch te verwijderen, omdat colitis ulcerosa enkel de dikke darm aantast. Onnodig te vermelden dat deze drastische maatregel enkel in uitzonderlijke omstandigheden zal worden toegepast.

Deelname aan een klinische studie is voor sommige patiënten een manier om toegang te krijgen tot de allernieuwste behandeling voor colitis ulcerosa.

Meer informatie

Verdere informatie kan je bekomen op de website van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging: www.ccv-vzw.be en in de boekhandel: Leven met langdurige darmziekten (Lannoo/Terra).

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 15/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els