AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Aandoeningen & ziekten

Acute psychose

Een acute psychose is een een toestand waarin een persoon zich op dat moment bevindt; die persoon is dan vaak het contact met de werkelijkheid gedeeltelijk of helemaal kwijt.

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Symptomen

 • Wanen: een soort denkbeeld idee dat men over zichzelf heeft, de persoon zelf kan hierbij niet onderscheiden wat echt is en wat niet.
 • Hallucinaties: dingen die je waarneemt die er in het echt niet zijn (bijvoorbeeld het horen van stemmen of het zien van schimmen)
 • Verwardheid: samenhangende gesprekken kunnen bijna niet plaatsvinden, vergeten waar je mee bezig was etc.

Hoe kan je iemand met een acute psychose herkennen?

De persoon heeft vaak en verwarde manier van praten, haalt losse zaken door mekaar spreekt een soort wartaal uit. Meestal korte antwoorden op een vraag. Hij/zij kan soms een soort versteende houding aannemen die zo goed als niet meer wijzigt. Oogcontact wordt bijna niet gemaakt, de persoon kijkt meestal naast jou. Een soort achterdocht/waakzaamheid.

Oorzaken

 • Het voorkomen van psychosegevoeligheid bij de naaste familieverwanten
 • Het nemen van drugs
 • Persoons- en omgevingsgebonden factoren bv. stress, slaap tekort
 • Trauma

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

Behandeling

 • Angst verminderen en slaap verbeteren vaak door het voorschrijven van benzodiazepines
 • Antipsychotica innemen om de onrust te verminderen
 • Soms ook antidepressiva
 • Zicht krijgen op wat de triggers zijn van de psychose
 • Een goed dag-nacht ritme, rust, routine creëren

Behandelende centra & specialisaties

Behandelende centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 14/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Claeys Isabel