Kwaliteitszorg is één van de belangrijkste pijlers van AZ Maria Middelares. We stellen ook alles in het werk om huisartsen de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Toch kan het zijn dat je bepaalde verbeterpunten ziet.

Ter standaardisering van de feedback van alle samenwerkingsinitiatieven en om de meldingen van de huisartsen te verzamelen, werd een centraal aanspreekpunt huisartsen opgericht. Huisartsen kunnen hier snel en eenvoudig alle klachten en knelpunten melden. De verantwoordelijke arts van het aanmeldpunt zal je klacht met de nodige aandacht en spoed behandelen.

Uiteraard is er ook een parallelle ombudsdienst voor de patiënten zoals wettelijk voorzien in elk ziekenhuis (22/08/2002).

Hoe een klacht indienen?

Procedure klachtenbehandeling

  1. Dien je klacht in bij het centraal aanspreekpunt voor huisartsen.
  2. Je krijgt een een ontvangstbevestiging als de klacht goed ontvangen is.
  3. Het centraal aanspreekpunt onderzoekt je klacht, contacteert de betrokkenen en stelt een actieplan op.
  4. Je mag de nodige terugkoppeling verwachten. De precieze behandelingstijd is afhankelijk van de aard van de klacht en van de tijd die nodig is voor een onderzoek.