AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Nazorg op maat

Nazorg op maat

Voedingsadvies

Als voorbereiding op je thuiskomst geven wij je samen met de brochures en folders die je tijdens je verblijf hebt ontvangen, nog voedingsadvies voor je baby mee.

Extra ondersteuning thuis

Iedereen heeft recht op extra ondersteuning aan huis. Na overleg met jou zal de vroedvrouw op de materniteit contact opnemen met de vroedvrouw aan huis. Ze zal je ook de nodige contactgegevens voor deze nazorg bezorgen.

Tot slot krijg je ook je ontslagdocument mee voor de vroedvrouw aan huis om de continuïteit van de zorg voor jou en je baby te waarborgen.