AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Zenuwblokkade

Wat is het?

Wat is het?

Door slijtage (artrose), een ontsteking, een operatie of een ongeval kunnen zich veranderingen voordoen ter hoogte van de wervelkolom. Daardoor kunnen ‘zenuwpijnen’ ontstaan. Afhankelijk van welke zenuw geïrriteerd is, zal de pijn uitstralen naar een bepaald deel van het lichaam, bv. via de achterzijde van het dijbeen naar de enkel.

Hiervoor kan een zenuwblokkade nuttig zijn. Er wordt met behulp van radiofrequente stroom warmte opgewekt ter hoogte van de welbepaalde zenuw die je pijn veroorzaakt. Deze warmte werkt in op de zenuwen en verandert de geleiding van de pijnprikkels naar de hersenen. Door de (tijdelijke) ontzenuwing kan de pijn gedurende een langere periode verminderen. De zenuw wordt dus niet definitief kapot gebrand.

Om zeker te zijn dat een welbepaalde zenuw een rol speelt in je pijnproblematiek, dient eerst een proefblokkade (= diagnostische blokkade) plaats te vinden. Een positieve blokkade geeft een aanduiding, maar is geen absolute garantie op succes bij een ontzenuwing.

Een proefblokkade en een gepulseerde radiofrequente behandeling van de zenuw kunnen niet op dezelfde dag plaatsvinden. De zenuwblokkade vindt steeds plaats binnen de eerste drie maanden volgend op een positieve proefbehandeling.

Door deze behandeling veranderen de pijnprikkels die naar de hersenen geleid worden en kan de pijn gedurende een langere periode verminderen.

Verloop

Verloop

Voorbereiding

Op de dag van de behandeling kom je naar het ziekenhuis. Je hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling. Je mag dus eten en drinken.

Bij wet mag men tot de ochtend na de behandeling geen voertuig besturen of machines bedienen. Daarom voorzie je best iemand die je naar en van het ziekenhuis kan vervoeren. De arts of verpleegkundigen bezorgen je de nodige attesten. Indien gewenst, kunnen de verpleegkundigen van het pijncentrum een taxi bestellen.

Verwittig in ieder geval de arts als je:

  • diabetes (suikerziekte) of een hartkwaal hebt
  • (mogelijk) zwanger bent
  • allergisch bent voor bepaalde medicijnen, contrastvloeistof of jodium (ontsmettingsstof), latex …
  • een bloedverdunner inneemt

Indien je een verminderde nierfunctie hebt, recent een trombose of hartinfarct doormaakte of een stent werd geïmplanteerd, dien je eerst contact op te nemen met je behandelende arts.

MedicatieStoppenOpmerkingen
Asaflow®, Aspégic®
Cardioaspirine®, Aspirine®
Dispril®, Sedergine®
Stoppen als >500 mg/dag

Marcoumar® , Sintrom®
Marevan®
7 dagen voor de behandeling
Vervangen door inspuitingen (zie verder bv Clexane)
Stollingscontrole voor de behandeling
Ticlid®
10 dagen voor de behandeling

Plavix® , Clopidogrel
Brilique®, Efient®
7 dagen voor de behandeling

Xarelto®, Eliquis®
Lixiana®, Pradaxa®
48 uur voor de behandeling

Fraxiparine®, Clexane®
Fraxodi®
24 uur voor de behandeling
  • Terug starten minimum 6 uur na de behandeling
  • 3 dagen verder nemen samen met gewone bloedverdunners
  • Na een week stollingscontrole door huisarts


Brochure

Brochure

In onderstaande brochure vind je meer uitleg over:

  • het verloop van opname in het ziekenhuis
  • de opbouw van de wervelkolom
  • de mogelijke bijwerkingen en complicaties

Kostenraming

Kostenraming
Deze gegevens zijn op dit moment nog niet beschikbaar, gelieve contact op te nemen met facturatie@mijnziekenhuis.be om deze raming op te maken.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Decaigny Veronique