AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Tilt tafel test

Wat is het?

Wat is het?

Plots bewustzijnsverlies (een appelflauwte of syncope) kan uitgelokt worden door een bloeddrukdaling of het gevolg zijn van vertraagde hartslag. Beide fenomenen kunnen ook samen optreden. Je gevoeligheid hiervoor wordt onderzocht met de tilt tafel test.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen via daghospitalisatie. Je moet die dag nuchter zijn: dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten en minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. Je mag je medicatie innemen zoals afgesproken met de arts.

Je krijgt een operatiehemd aan. De verpleegkundige plaatst een infuus in je arm om later medicatie toe te kunnen dienen.

Het onderzoek gaat door in de consultatieruimte.

Het onderzoek

Je ligt op je rug op een kanteltafel. Om te vermijden dat je valt, krijg je een band rond de borst en de bovenbenen gespannen. Tien elektroden van het elektrocardiogramtoestel worden op de borstkas geplaatst en je vinger krijgt een bloeddrukmeter om.

De tilt tafel wordt tot 80° gekanteld terwijl hartslag en bloeddruk gevolgd worden. Treden er geen veranderingen op, dan dient de arts medicatie toe via het infuus waardoor je hart sneller zal kloppen. De test duurt maximaal 40 minuten, tenzij er een syncope optreedt of bloeddruk en/of hartslag plots daalt.

Nazorg

Na het onderzoek krijg je een lichte maaltijd. Misschien voel je je naderhand wat slapjes. Zorg daarom voor iemand die jou naar huis kan begeleiden.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Tijdens de test kan je flauwvallen, maar dit is vlot omkeerbaar door je opnieuw horizontaal te brengen.

Resultaat

Resultaat

Het observeren van bloeddrukdaling en/of polsvertraging bij het flauwvallen, zal de verdere aanpak sturen.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank