Wat is het?

Een SPECT-CT-scan is een combinatie-onderzoek van isotopen met een multidetector CT-scan.

Voorbeelden

SPECT-CT abdomen, SPECT-CT hals ...

Voorbereiding onderzoek

Er zijn geen specifieke voorbereidingen voor dit onderzoek.

Laat wel altijd weten aan de verpleegkundige of arts indien je (mogelijk) zwanger bent. Ook als er contra-indicaties zijn voor contraststof (indien dit nodig is voor het onderzoek) moet je verwittigen.

Centra & specialisaties

Radiologie

Laatste publicatiedatum: 20/12/2019
Verantwoordelijk auteur: Dr. Schoofs Christophe