AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Sluiten Patent Foramen Ovale (PFO)

Wat is het?

Wat is het?

Het patent foramen ovale is een restant uit de embryonale ontwikkeling van het hart, dat bij ongeveer 20% van de bevolking aanwezig is. De sluiting van het PFO heeft tot doel deze passage te beletten. Deze ingreep is nooit dringend.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen op de afdeling cardiologie. Je moet nuchter zijn: dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten en minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. Medicatie mag worden ingenomen zoals afgesproken met de arts.

Je krijgt een operatiehemd aan. Er zal een bloedafname gebeuren en de verpleegkundige plaatst een infuus in je arm om later medicatie toe te dienen.

De ingreep gaat door in de hartkatheterisatiezaal.

De ingreep

Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden kleefelektroden aangebracht om het hartritme te volgen. Je krijgt antibiotica via het infuus als bescherming tegen infectie. De anesthesist zal je voorbereiden op de verdoving en vervolgens in slaap brengen. Er wordt een buisje in de keel gebracht voor de beademing. Een steriele doek wordt over jou gelegd. Een echo probe wordt in de slokdarm gebracht om de procedure te begeleiden.

De arts prikt vervolgens een ader in de lies aan om de katheter tot in het hart, dwars door de tunnel van het PFO, op te voeren. Nadien wordt het ‘parapluutje’ ter plaatse gebracht en de katheters terug verwijderd.

Nazorg

Als alle controles goed zijn, mag je de dag na de ingreep naar huis. Er worden doorgaans een 4-tal dagen werkonbekwaamheid gerekend voor deze ingreep, maar dit is afhankelijk van de fysieke inspanningsgraad van het werk.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Complicaties zijn uiterst zeldzaam, maar kunnen wel ernstige gevolgen hebben. Enkele mogelijke complicaties zijn:

  • luchtembool
  • infectie
  • verplaatsen van het ‘parapluutje’

Resultaat

Resultaat

Eens het ‘parapluutje’ overgroeid raakt met eigen hartweefsel, is de tunnel volledig afgesloten en geen passage meer mogelijk.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank