AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Sluiten Atrium Septum Defect (ASD)

Wat is het?

Wat is het?

Het Atriaal Septum Defect is een opening tussen linker- en rechtervoorkamer. In normale omstandigheden verdwijnt deze opening tijdens de ontwikkeling van het embryo. Een dergelijk defect kan aanleiding geven tot overbelasting van de rechterhartkamer met verhoging van de longdrukken. Op langere termijn kunnen hier ook ritmestoornissen door ontstaan.

Het sluiten van dit ASD heeft tot doel deze overbelasting te voorkomen en de longdrukken zelfs opnieuw te normaliseren. Deze ingreep is nooit dringend.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen op de afdeling cardiologie. Je moet nuchter zijn: dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten en minimaal 8 uur voor een normale maaltijd. Medicatie mag worden ingenomen zoals afgesproken met de arts.

Je krijgt een operatiehemd aan. Er zal een bloedafname gebeuren. De verpleegkundige plaatst een infuus in je arm om later medicatie toe te dienen.

De ingreep gaat door in de hartkatheterisatiezaal.

De ingreep

Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden kleefelektroden aangebracht om het hartritme te volgen. Je krijgt antibiotica via het infuus als bescherming tegen infecties.

De anesthesist zal je voorbereiden op de verdoving en vervolgens in slaap brengen. Er wordt een buisje in de keel gebracht voor de beademing. Een steriele doek wordt over jou gelegd. Een echoprobe wordt in de slokdarm gebracht om de procedure te begeleiden.

De arts prikt vervolgens een ader in de lies aan om de katheter tot in het hart, dwars door het defect, op te voeren. Met een ballon wordt de correcte maat gemeten. Nadien wordt het ‘parapluutje’ ter plaatse gebracht, en de katheters terug verwijderd.

Nazorg

Als de dag na de ingreep alle controles goed zijn, mag je naar huis. Er worden doorgaans een 4-tal dagen werkonbekwaamheid gerekend voor deze ingreep, maar dit is afhankelijk van de fysieke inspanningsgraad van het werk.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Complicaties zijn uiterst zeldzaam, maar kunnen wel ernstige gevolgen hebben. Enkele mogelijke complicaties zijn:

  • luchtembool
  • infectie
  • verplaatsen van het ‘parapluutje’

Resultaat

Resultaat

Eens het ‘parapluutje’ geplaatst is, raakt het overgroeid met eigen hartweefsel. De uitzetting van de rechterkamer kan nu terug gaan afnemen.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank