Onderzoeken & behandelingen

Sleeve gastrectomie

Wat is het?

Dit is een restrictieve ingreep waarbij ongeveer 60 tot 85 % van de maag wordt weggenomen. Hierdoor ontstaat een maagtubulus of buismaag van ongeveer 100 à 150cc die ervoor zorgt dat minder voedsel opgenomen kan worden. Bovendien wordt het deel van de maag die ghreline (= hongerhormoon) produceert, verwijderd waardoor er minder honger wordt ervaren.


Wie komt in aanmerking?

  • Volume-eters zonder reflux en zonder maagbreuk
  • Extreem zware patiënten, als eerste chirurgische stap ter voorbereiding op een gastric bypass. Een sleeve gastrectomie heeft als voordeel t.o.v. een gastric bypass dat er geen dumping kan veroorzaakt worden gezien de maaguitgang intact blijft. Maar een sleeve is niet omkeerbaar.

Risico's

De belangrijkste risico’s zijn een naadlekkage, abces of bloeding. Op lange termijn kunnen er vitaminetekorten optreden. Ook kan het gewicht opnieuw terug toenemen indien men na de ingreep een ongezonde levensstijl op nahoudt.

Resultaat

Na 12 maanden wordt een gemiddeld gewichtsverlies tot 30% verwacht.

Centra & specialisaties

Obesitascentrum

Laatste publicatiedatum: 05/02/2021