AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Psychodiagnostiek

Objectiveren en in kaart brengen van persoonlijkheid, gedragsaspecten en/of cognitief functioneren van patiënten. Op grond van de vraagstelling en de eigen intake (inleidend gesprek) bepaalt de psycholoog welke tests worden afgenomen. Na afronding maakt de psycholoog een verslag op waarin de onderzoeksbevindingen, een antwoord op de vraagstelling en advies aan de verwijzer worden geformuleerd.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024