Wat is het?

Er bestaan twee soorten buikspoelingen:

  • Continue Ambulante Peritoneale Dialyse (CAPD): handmatige vorm van buikspoeling.
  • Automatische Peritoneale Dialyse (APD): buikspoeling met behulp van een toestel tijdens de nacht.

Laatste publicatiedatum: 14/01/2021