AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Echo 12 weken en nekplooimeting

Wat is het?

Wat is het?

De 12-wekenecho is een belangrijke echo. De aanleg van je kindje is dan voltooid. Je gynaecoloog ziet dan:

  • Een kloppend hart
  • Een gesloten schedel
  • Twee hersenhelften
  • Een gesloten buik
  • Vier normale ledematen
  • En in normale omstandigheden een nekplooi van minder dan 3 mm.

Het risico op een chromosoomafwijking bij je kindje is in dit geval alvast zeer klein. De NIPT kan dan een mooie aanvulling zijn voor verdere screening.

De nekplooi is een klein laagje vocht onder de huid van de nek dat bij elk embryo aanwezig is, en dit uitsluitend tussen 11 en 14 weken. Op de echo kunnen we de nekplooi meestal goed zien. De dikte van de nekplooi leert ons of er een verhoogd risico is op een afwijking bij de baby:

  • Een normale nekplooi (< 3 mm) maakt het risico op een afwijking bij de baby een stuk kleiner.
  • Een verdikte nekplooi (> 3 mm) wil niet noodzakelijk zeggen dat de baby een afwijking heeft. Er is dan wel een verhoogd risico op een afwijking, zowel op een chromosoomafwijking als op andere afwijkingen. Zorgvuldig onderzoek is dan steeds aangewezen.

Als er toch afwijkingen worden gezien op de 12-wekenecho (inclusief een nekplooi van meer dan 3 mm), dan is de NIPT niet zinvol. Uitgebreider onderzoek is dan nodig, bijvoorbeeld via een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

Deze volgorde is essentieel: eerst de 12-wekenecho, daarna de NIPT.

Voorbeelden van afwijkingen die soms gezien worden op de 12-wekenecho zijn: een open schedel, een open buik, ernstige lidmaatafwijkingen ... Deze afwijkingen zijn zeldzaam!

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 09/01/2024