AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Na de operatie

De ontwaakfase

De ontwaakfase

Bij een algemene verdoving stoppen we net voor of na het einde van de ingreep met de toediening van de verdovende medicatie. Geleidelijk aan geraakt deze medicatie uitgewerkt en ontwaak je. Je zal dit meestal pas bewust ervaren op het moment dat je al in een bed in de ontwaakzaal ligt.

Deze situatie kan mogelijk verwarrend overkomen. Weet dat er altijd een verpleegkundige in je buurt is. Je bent op dat moment ook nog verbonden met de monitor zodat je bloeddruk en andere parameters op regelmatige tijdstippen worden gemeten.

Voor je eigen veiligheid zijn de zijhekken aan je bed steeds opgetrokken.

Uitwerking gedeeltelijke verdoving

Uitwerking gedeeltelijke verdoving

Bij een gedeeltelijke verdoving is het volkomen normaal dat de verdoofde zone nog een tijdlang verdoofd blijft. In vele gevallen zal ook de beweeglijkheid van deze zone of het lidmaat sterk verminderd zijn. Geleidelijk aan geraakt ook dit type verdoving uitgewerkt en komt zowel de beweeglijkheid als het gevoel terug.

Naar je kamer

Naar je kamer

Je verlaat de ontwaakzaal van zodra je parameters goed zijn en je pijn voldoende onder controle is. Op de afdeling zullen de verpleegkundigen je waarden regelmatig controleren en je vragen of de pijnstilling voldoende is.

Het is vanzelfsprekend dat je na een vlot verlopen kijkoperatie van de knie veel sneller de ontwaakzaal verlaat dan na een buikoperatie (daar moeten we langer opvolgen of er geen nabloedingen zijn, moet de patiënt geplast hebben …).

Ingreep of onderzoek met een korte verblijfsduur

Ingreep of onderzoek met een korte verblijfsduur

In AZ Maria Middelares is er de mogelijkheid om snel na je ingreep of onderzoek naar de ontslaglounge gebracht te worden. Zo kan je sneller naar huis. Als dit voor jou mogelijk is, zal je arts dit vooraf met je bespreken.

Na de ingreep of onderzoek kan je in alle privacy ontwaken in ‘jouw box’. De verpleegkundige zal je parameters opvolgen en je een glaasje water geven wanneer je wakker wordt. Binnen het uur kan je je in de box ook terug aankleden. Na goedkeuring van de toezichthoudend verpleegkundige ga je naar de ontslaglounge voor een drankje en een versnapering. Als er geen nabespreking nodig is, kan je naar huis gaan. De verpleegkundige zorgt voor de nodige ontslagpapieren. In de ontslaglounge kan je indien nodig wachten op je begeleider.

De pijnbestrijding

De pijnbestrijding

Het ondergaan van een procedure of ingreep veroorzaakt meestal enige vorm van pijn. Volledig pijnvrij zijn na een operatie is uitzonderlijk. Onze doelstelling is om, in overleg met jou, de pijn dermate te onderdrukken dat deze voor jou draaglijk is en je je voldoende comfortabel voelt. Hiervoor voorzien wij sowieso een basispijnstilling die standaard toegediend wordt.

Om te evalueren of dit voor jou al of niet voldoende is, zal je regelmatig gevraagd worden een score te geven aan de pijn die je op dat moment ervaart. Op basis daarvan beslissen wij welke bijkomende pijnbehandeling het meest geschikt is voor jou.

Te weinig extra pijnstilling zal de pijn onvoldoende onderdrukken, te veel pijnstilling kan leiden tot sufheid of misselijkheid. Daarom is het belangrijk een zo correct mogelijke score aan je pijn te geven.

Een arts of verpleegkundige zal jou vragen een score te geven tussen 0 en 10, waarbij 0 betekent dat je helemaal geen pijn hebt en 10 betekent dat je de meest vreselijk denkbare pijn ervaart.

Indien je een score geeft tussen 0 en 3, zal geen bijkomende pijnstilling toegediend worden. Indien je pijn na de bevraging toch toeneemt, kan je de verpleegkundige altijd contacteren voor extra pijnstilling.

Score 4 of meer: de voorgeschreven pijnmedicatie wordt toegediend. Op de ontwaakzaal wordt je pijnstilling verhoogd tot je pijnvrij bent. Op de afdeling waar je nadien verblijft wordt je pijn opnieuw geëvalueerd 1 uur na toediening van een pijnstiller.

Indien je start met een pijnscore van 7 of meer zal onmiddellijk gestart worden met een zwaardere klasse pijnstillers, met iets verhoogde kans op sufheid of misselijkheid nadien (als misselijkheid optreedt, zal hiervoor bijkomende medicatie toegediend worden om deze te onderdrukken.)

Bij sommige, meestal zwaardere ingrepen, plaatsen wij tijdens of onmiddellijk na de ingreep een pijnpomp. Indien dit voor jou een meerwaarde kan zijn, zal je hierover meer informatie krijgen voor je operatie.

Mogelijke nevenwerkingen

Mogelijke nevenwerkingen

De moderne anesthesie is heel veilig. We beschikken altijd over een volledig uitgerust anesthesietoestel en uitgebreide monitoring om je gezondheidstoestand op te volgen

tijdens de verdoving. De medicatie die gebruikt wordt om je te verdoven is sterk geëvolueerd en is altijd uitvoerig getest. Enkel veilige en goedgekeurde anesthesietechnieken en medicatie worden gebruikt. Toch kunnen we het risico van de verdoving niet tot nul herleiden.

Een overzicht van de nevenwerkingen/verwikkelingen zijn terug te vinden in de brochure ‘Meer weten over anesthesie’.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024