AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Multidisciplinaire pijnrevalidatie

Wat is het?

Wat is het?

Ons programma ‘multidisciplinaire pijnrevalidatie’ richt zich op mensen met chronische pijn

  • die geen operatie of behandelingen in een pijncentrum in het vooruitzicht hebben;
  • die hun algemene conditie en functioneren willen verbeteren.

Binnen het programma wordt aandacht besteed aan de wisselwerking tussen medische, sociale en psychologische factoren. De behandeling is in eerste instantie gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit.

De behandeling is niet direct gericht op het verminderen van de pijn zelf. We willen de aandacht wegrichten van de pijnbeleving. Zo komt er ruimte voor andere ervaringen en een toekomstgerichte kijk.

Verloop behandeling

Verloop behandeling

Acht weken lang twee keer per week een sessie van twee uur:

  • een uur kinesitherapie
  • een uur ergotherapie of psychologie

Patiënten die deelnemen aan het programma komen acht weken lang elke maandag en woensdag naar ons ziekenhuis voor een uur kinesitherapie en een uur ergotherapie of psychologie. In totaal gaat het om:

  • 16 sessies kinesitherapie (waarvan 1 sessie relaxatie)
  • 8 sessies ergotherapie
  • 8 sessies psychologie
  • 1 multidisciplinaire sessie na 2 maanden

Kinesitherapie

Als iemand chronische pijn heeft, kan het gebeuren dat hij/zij steeds minder gaat bewegen uit angst om meer pijn te krijgen. Door minder te bewegen, neemt je conditie echter nog verder af en krijg je daardoor net meer pijn. Zo kom je op langere termijn in een negatieve spiraal terecht.

Graded Activity is erop gericht deze negatieve spiraal te doorbreken. Stapsgewijs wordt je conditie terug opgebouwd aan de hand van een individueel oefenprogramma. Je begint op een niveau dat haalbaar is voor jou en bouwt steeds verder op. Zo willen we je controle geven over je dagelijks beweegpatroon.

Psychologie

We richten ons ook op je levenskwaliteit, waarbij we willen focussen op de dingen die wel nog lukken. Thema’s als belasting/belastbaarheid, aanvaarding, sociale vaardigheden, omgaan met stress, piekeren en slaap komen hierbij aan bod.

Ergotherapie

Onze ergotherapeut geeft advies om je beter te laten functioneren bij je dagelijkse activiteiten thuis, op je werk, in je sociaal leven … De ergotherapeut kan eventueel aanbevelingen doen over het gebruik van hulpmiddelen. Door een betere balans te vinden tussen activiteiten die energie vragen en activiteiten die energie geven, wordt ook hier aandacht besteed aan het verbeteren van de levenskwaliteit.

Hoe kan ik deelnemen?

Hoe kan ik deelnemen?

Mensen die in aanmerking komen voor het programma kunnen door hun behandelend arts doorverwezen worden naar een infosessie over het revalidatieprogramma.

Als er na de infosessie interesse is om deel te nemen aan het programma, vindt er een intakegesprek plaats bij de psycholoog. Hierbij wordt onder meer nagegaan of de verwachtingen van de deelnemer overeenstemmen met de doelstellingen van het revalidatieprogramma.

Folder

Folder

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024