AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Interne looprecorder

Wat is het?

Wat is het?

De interne looprecorder volgt het hartritme op gedurende meer dan 3 jaar en is aangewezen om de oorzaak van herhaaldelijk, onverklaard bewustzijnsverlies op te sporen. Enkel afwijkende hartritmes of geactiveerde opnames worden als relevante informatie opgeslagen.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Je wordt opgenomen via de hospitalisatie-afdeling cardiologie. Je hoeft die dag niet nuchter te zijn en de gebruikelijke medicatie mag worden ingenomen. Er kan soms een bloedafname gebeuren.

Je krijgt een operatiehemd aan. Kort voor de ingreep kan je een pilletje krijgen om je beter te ontspannen. De verpleegkundige plaatst een infuus in je arm, om zo nodig medicatie toe te dienen.

Ingreep

Je neemt plaats op de behandeltafel. Er worden kleefelektroden aangebracht om het hartritme te volgen. Een huidzone van 10 op 10 cm wordt geschoren en ontsmet, en er worden steriele lakens rond gekleefd. De huid en onderhuid naast het borstbeen worden met een injectie plaatselijk verdoofd. De arts maakt een kleine insnede van 15 mm en tussen de onderhuid en de spier wordt een holte vrijgemaakt. Het apparaat meet 6 bij 2 cm, is 8 mm dik en wordt in de holte geplaatst. De huid wordt gehecht met verteerbare draad en een pleister bedekt de wonde.

Nazorg

Om infectie te vermijden, moet de pleister nog enkel dagen op de wonde blijven. De eerste dagen is baden of douchen verboden.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Een lokale bloeduitstorting is mogelijk, maar vraagt weinig zorg.

Heel zeldzaam kan - ondanks de voorzorgen - de wonde infecteren. Bij een infectie zal toedienen van antibiotica en/of verwijderen van het apparaat nodig zijn.

Resultaat

Resultaat

Het apparaat zal automatisch opnames maken van ritmestoornissen, maar je kan ook informatie vastleggen met een bijgeleverde afstandsbediening als je klachten hebt van duizeligheid of flauwvallen. Je wordt met enkele maanden tussentijd op de polikliniek door de arts gezien. Heb je zelf een opname gemaakt na flauwvallen, dan kan je best snel een afspraak voorzien. Het apparaat wordt dan met een computer uitgelezen en de arts beoordeelt de data. Eens er relevante ritmestoornissen zijn vastgesteld, kan de verdere behandeling worden bijgestuurd (bijvoorbeeld met medicatie, pacemaker ... ).

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank