AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

IJzertherapie bij hartfalen

Wat is het?

Wat is het?

IJzertekort komt regelmatig voor bij hartfalen patiënten, maar de klachten zijn eerder vaag en aspecifiek. Gezien ijzertekort samen gaat met een verminderde levenskwaliteit, verminderde inspanningscapaciteit en frequentere ziekenhuisopname's, voeren we een systematische screening uit naar ijzertekort. Met ijzerbehandeling hopen we de inspanningscapaciteit en kwaliteit van leven positief te beïnvloeden.

Voorbereiding

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk.

Ben je ziek op het moment van de geplande toediening, contacteer dan de hartfalenverpleegkundige zodat de afspraak wordt uitgesteld.

Aanmelden

Aanmelden

AZ Maria Middelares: bij aankomst in het ziekenhuis meld je je eerst aan met je elektronische identiteitskaart aan bij één van de kiosken. Je krijgt een volgnummer en schrijft je in bij de inschrijfbalie. Hier krijg je een zorgbandje en patiëntenklevers. Vervolgens meld je je aan bij het dagziekenhuis van het hartcentrum. Je neemt hiervoor gate E en volgt de richtingaanwijzers G1 cardiologisch dagziekenhuis. De hartfalenverpleegkundige ontvangt je en legt de procedure van de toediening grondig uit. Pas na jouw toestemming gaan we van start.

Behandeling

Behandeling

Om het effect van de behandeling te kunnen opvolgen, worden zowel je levenskwaliteit als inspanningscapaciteit gemeten vooraleer de behandeling te starten. De meting gebeurt met behulp van een vragenlijst en een wandeltest. Het ijzertekort wordt aangevuld via een infuus. De toediening van het ijzerinfuus duurt 30 minuten. Tijdens de toediening worden je bloeddruk en pols regelmatig gecontroleerd.
Ervaar je een ongemak? Geef dan meteen een seintje aan de verpleegkundige.

Risico's

Risico's

In zeldzame gevallen kan een allergische reactie optreden. In dat geval wordt het infuus meteen gestopt en krijg je medicatie die de allergische reactie meteen behandelt.

Resultaat

Resultaat

De resultaten van de behandeling worden op verschillende manieren opgevolgd: via de laboresultaten die weergeven hoeveel ijzer het bloed bevat, via de pre- en postmetingen van kwaliteit van leven en inspanningscapaciteit. Je kan de resultaten met je cardioloog bespreken op de controleafspraak.

Nazorg

Nazorg
  • Na de toediening blijf je nog 30 minuten aanwezig voor de controle op eventuele bijwerkingen. Nadien kan je terug naar huis.
  • Indien nodig krijg je een afspraak voor een tweede toediening, een week later.
  • Een zestal weken na het infuus/infusen krijg je een controleafspraak bij jebehandelend cardioloog. Opnieuw wordt het ijzer en de bloedarmoede in je bloed gecontroleerd. Bij een blijvend ernstig ijzertekort, plant je arts een extra toediening.
  • Nadien volgen we halfjaarlijks je ijzer- en bloedarmoedestatus op. Ook de vragenlijst en wandeltest worden herhaald.

Brochure

Brochure

Meer info vind je in onderstaande brochure.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank