AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Event recorder

Wat is het?

Wat is het?

Een event recorder volgt ritmestoornissen op gedurende een langere periode en kan voor 4 weken aan de patiënt meegegeven worden. Er zijn twee soorten registratie:

  • Continue registratie gedurende 4 weken. De patiënt kan bij klachten een markering aan de opname toevoegen.
  • Uitsluitend registratie van de ritmestoornissen. De patiënt heeft de event recorder steeds bij zich en maakt zelf een opname als er een ritmestoornis opkomt.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

De event recorder wordt in een consultatieruimte aangelegd door de verpleegkundige of medisch secretaresse. Je krijgt een duidelijke uitleg over het aanleggen van het toestel en het maken van een opname van het hartritme. Je krijgt de mogelijkheid om deze handelingen onder begeleiding uit te proberen. Als je een continu systeem mee naar huis krijgt, zal je ook reserveonderdelen (bv. klevers) mee krijgen zodat de event recorder (indien nodig) tijdelijk kan verwijderd worden.

Onderzoek

Je neemt het apparaat mee naar huis en doet zoveel mogelijk de alledaagse activiteiten. Tijdens de registraties is het belangrijk om stil te staan en niet te spreken. Omdat het apparaat gevoelig is voor vocht mag je niet douchen of baden. Sporten is wel mogelijk mits correct gebruik van het apparaat en de beschermingshoes. Er zijn geen risico’s verbonden aan deze test.

Nazorg

Waar de elektroden bevestigd waren, kan de huid geïrriteerd zijn. Een ontstekingsremmende zalf kan dit verzachten.

Resultaat

Resultaat

De volledige registratie wordt geanalyseerd met behulp van computerapparatuur. De genoteerde klachten worden aandachtig bekeken en al dan niet in relatie gebracht met ritmeveranderingen. De dagelijkse variaties en de ritmestoornissen worden nagekeken. Het resultaat wordt schriftelijk meegedeeld aan je huisarts.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank