AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Endoscopische sinusoperatie

Symptomen en oorzaken

Symptomen en oorzaken

Wat is het?

Een FESS is de afkorting voor ‘functionele endoscopische sinus sanering’. Dit is een ingreep waarbij de natuurlijke openingen naar de sinussen worden vergroot. Het doel hiervan is de verluchting van de sinussen en de afvoer van neusslijmen uit de sinussen te verbeteren. De uit te voeren ingreep is een endoscopische sinusoperatie, dit wil zeggen dat met behulp van een camera rechtstreeks via de neusgaten in de neusbijholten (sinussen) kan worden gekeken. Vervolgens kan de ingreep via deze weg worden uitgevoerd. Er zijn dus geen uitwendige insnedes noodzakelijk om toegang tot de sinussen te creëren. Hierbij verandert er dus niets aan het uiterlijk van de neus.

Wanneer?

Deze ingreep kan worden uitgevoerd wegens problematiek van:

Diagnose en behandeling

Diagnose en behandeling

De ingreep

De ingreep wordt onder algemene narcose uitgevoerd. Stukjes slijmvlies en bot worden weggenomen om de natuurlijke openingen van de sinussen te vergroten. Aan het einde van de ingreep kan er besloten worden om tampons of een gaaswiek in de neus te plaatsen om bloeding tegen te gaan en te voorkomen dat de geopende sinussen door littekenweefsel weer worden afgesloten. Deze wieken blijven één tot enkele dagen aanwezig in de neus. Ze worden uit de neus verwijderd op de raadpleging. Bij een ingreep bestaat de kans op een verwikkeling, dit is gelukkig erg zeldzaam.

Mogelijke verwikkelingen

Mogelijke verwikkelingen bij een sinusingreep hebben te maken met de structuren in en rond de neus gelegen, of met risico’s eigen aan de anesthesie. Hier zie je mogelijke verwikkelingen (deze opsomming is niet volledig):

  • neus: bloedneus, infectie, reukstoornis
  • hersenen: lekkage van hersenvocht, bloeding, infectie
  • oog: bloeding, infectie, verlies van het zicht, dubbelzicht
  • allergische reactie

Na de ingreep

In de neus zullen tijdens de wondgenezing immers klonters, slijmen en korsten worden gevormd. Het grondig uitspoelen van de neus is essentieel voor een goede en snelle wondgenezing. Hiernaast kan er medicatie worden voorgeschreven zoals pijnstillers, antibiotica, neussprays en neuszalf.

De neus moet na de ingreep meermaals per dag gespoeld worden met fysiologisch water om de sinusholtes proper te houden.

De dagen na de ingreep kan je last hebben van:

  • hoofdpijn
  • neusverstopping
  • slijmen
  • korstvorming
  • bloederig verlies uit de neus

Enkele opvolgafspraken worden de weken na de ingreep voorzien ter controle van de wondgenezing en zo nodig voor een reiniging van de neus.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Vermeiren Judith