AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

ERCP

Wat is het?

Wat is het?

Het gecombineerd radiografisch en endoscopisch onderzoek van de galwegen en de alvleesklier wordt uitgevoerd voor het opsporen en behandelen van stenen en vernauwingen.

Indien je arts een ERCP aanraadt en je weigert het onderzoek, kan dit leiden tot een laattijdige of verkeerde diagnose met mogelijk nare gevolgen of een niet optimale therapiekeuze.

Wanneer?

Wanneer?

Dit onderzoek zal slechts uitgevoerd worden indien er voldoende gegronde argumenten aanwezig zijn op basis van je klachten, het klinisch onderzoek, laboratoriumproeven, echografie en eventueel een echo-endoscopie of een scan (CT of MR).

Aandachtspunten

Verwittig ons bij:

 • een zwangerschap: het onderzoek gebeurt met röntgenstralen, melden is dus belangrijk;
 • een allergie, overgevoeligheid of intolerantie (latex, Xylocaïne, antibiotica, contraststof …);
 • stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan, Sintrom, Marcoumar, Ticlid, Plavix, Xarelto, Pradaxa, Aspirine …);
 • een kunstklep of prothese moeten antibiotica krijgen voor en na een ingreep;
 • epilepsie, diabetes, chronische hart-, long- en nieraandoeningen vereisen specifieke aandacht voor de medicatie.

Laat uitneembare tandprothesen op je kamer. Beschadiging van tanden (meer kans bij slecht gebit) is niet uitgesloten tijdens een endoscopie of een verdoving.

Bij twijfel of onduidelijkheid, aarzel niet om meer uitleg te vragen.

Verloop van het onderzoek

Verloop van het onderzoek

Voorbereiding

 • Je komt nuchter (minimum zes uur) naar het ziekenhuis.
 • Je rookt niet de dag van het onderzoek en de dagen ervoor zo weinig mogelijk.
 • Neem geen antacida (maagzuurremmers) zoals Maalox, Gaviscon ... in de dag voor het onderzoek.
 • Vraag specifiek richtlijnen indien je diabetes, epilepsie, chronische hart-, long- of nierpatiënt bent of bloedverdunners inneemt.
 • Meld overgevoeligheid voor latex of contrastkleurstof als dit het geval is.
 • Er wordt steeds een infuus in een ader van de arm geplaatst om medicatie toe te dienen.

Veiligheid en hygiëne

Wij zijn een ervaren, goed opgeleid team uitgerust met moderne infrastructuur. Elke endoscoop wordt voor en na elk onderzoek grondig gereinigd en gedesinfecteerd in een automatische wasmachine met controle van de procedure. Onze desinfectie beantwoordt aan de Europese norm.

Voor de behandeling van stenen en vernauwingen wordt bijna uitsluitend wegwerpmateriaal (éénmalig gebruik) gebruikt. Het materiaal dat meermaals bruikbaar is, wordt gereinigd en gesteriliseerd in de dienst centrale sterilisatie van het ziekenhuis.

Verloop

 • Het onderzoek gebeurt steeds onder verdoving omdat het langer duurt en een optimale medewerking van de patiënt wordt vereist.
 • Langs de mond wordt een flexibele slang, voorzien van een videocamera, tot voorbij de maag gebracht. De papil of de uitmonding van de galweg en de alvleesklier (= pancreas) wordt opgespoord.
 • In de papil wordt een fijn instrument of katheter geschoven en contraststof wordt via de katheter in de galweg en of pancreas gespoten. Dit laat toe foto’s te maken van de galwegen en het pancreas. Op deze foto’s kunnen galstenen, vernauwingen en andere ziektebeelden vastgesteld worden.
 • Indien stenen vastgesteld worden, dan wordt de papilopening verbreed door middel van een katheter met elektrische stroom (= papillotoom). Nadien worden de stenen verwijderd langs de papil door middel van een ballonkatheter of gegrepen in een netje (dormiakatheter).
 • Indien een vernauwing aanwezig is in de galweg of in het pancreaskanaal, kan deze vernauwing overbrugd worden met een kunststofbuisje (= stent of prothese).

Vermits je tijdens het onderzoek verdoofd bent, kan je je uitdrukkelijke toestemming om een steen te verwijderen of een prothese te plaatsen, niet gevraagd worden. Als je ons het vertrouwen schenkt om het onderzoek uit te voeren, zullen wij de beste en meest aangewezen beslissing nemen, rekening houdend met al de gegevens die bekend zijn over je ziektetoestand

Na het onderzoek

Je ontwaakt op de recovery. Nadien word je naar het dagziekenhuis gebracht. In principe zal je blijven overnachten na het onderzoek.

Na het onderzoek kan je keelirritatie, milde sufheid of draaiingen vertonen (door de anesthesie).

Mogelijke risico's

Mogelijke risico's

Dit onderzoek is veilig en verloopt meestal probleemloos, maar zeldzame verwikkelingen zijn niet uitgesloten. Na het onderzoek kan je kortstondig lichte ongemakken hebben zoals keelirritatie, maaglast, winderigheid, opgeblazen buik, sufheid en draaiingen. Dit verdwijnt meestal spontaan.

Bij het verbreden van de papilopening kan uitzonderlijk een nabloeding of een perforatie optreden. Dit kan meestal, maar niet altijd, zonder operatie opgelost worden.

Een ontsteking van het pancreas (= pancreatitis) na een ERCP is zeldzaam. Dit vergt doorgaans een verlengd ziekenhuisverblijf met infuus en pijnstillers.

Soms kan een flebitis optreden op de insteekplaats van het infuus (pijnlijke zwelling). Hiervoor krijg je eventueel zalf.

Neem contact op indien volgende klachten zich voordoen:

 • aanhoudende hevige pijn
 • koorts
 • bloedverlies (rode of zwarte stoelgang)
 • elke verontrustende klacht

Downloads

Downloads

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Monsaert Els