AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Erectiestoornissen: eerstelijnsbehandeling

Wat is het?

Wat is het?

Erectiestoornissen kunnen op drie verschillende vlakken behandeld worden.

Hier bespreken we de eerstelijnsbehandeling.

Aanpassingen levensstijl

Aanpassingen levensstijl

De arts zal je eerst aanraden je levensgewoonten te veranderen: meer bewegen, stoppen met roken, alcoholmisbruik stoppen, het optimaliseren van de behandeling van diabetes, etc.

Soms kan verbetering bekomen worden door bepaalde niet-essentiële medicatie te stoppen of te veranderen door een ander product. In sommige gevallen is seksuologische begeleiding de aangewezen behandeling.

Medicamenteuse behandeling

Medicamenteuse behandeling

Levitra, Cialis en Viagra verhogen de hoeveelheid stikstofoxide die door de zenuwen geproduceerd wordt, waardoor je een stevigere en langdurigere erectie bekomt. Na inname van deze medicatie is seksuele stimulatie nog steeds vereist om een erectie te bekomen.

Het is belangrijk om de juiste dosis te nemen en de correcte tijdsduur tussen pilinname en seksuele betrekkingen te respecteren. De eerste pogingen met deze medicatie verlopen typisch moeizaam en met teleurstellend effect, vandaar minstens vier keer proberen. Let op voor zwartemarktproducten.

Mogelijke risico's

Deze medicatie kan de bloeddruk in beperkte mate doen dalen.

Nitraatproducten zoals Nitroglycerine of Cedocard mogen niet gelijktijdig met deze medicatie ingenomen worden omdat deze combinatie aanleiding zou kunnen geven tot een ernstige lage bloeddruk.

Testosterontoediening

Testosterontoediening

In het geval erectiestoornissen veroorzaakt worden door een laag testosterongehalte kan eventueel extra testosteron toegediend worden. Deze medicatie is echter moeilijk toe te dienen: een injectie is vaak noodzakelijk. Daarnaast is het moeilijk om de juiste dosering te bepalen.

Mogelijke risico's

Er zijn mogelijks ernstige nevenwerkingen aan deze therapie verbonden: het hematocrietgehalte dient gecontroleerd te worden, suikerziektemedicatie of bloedverdunningstherapie kunnen ontregeld raken, plasklachten kunnen verslechteren, cholesterol- en vetstoornissen kunnen verslechteren, en mogelijks verhoogt het risico op prostaatkanker.

Logischerwijze moet een eventuele testosterontoediening dus weldoordacht gebeuren en moeten voor- en tegenargumenten van deze therapie verstandig worden ingeschat.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Ameye Filip