AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Dobutamine stress echocardiografie

Wat is het?

Wat is het?

Tijdens een dobutamine stress echocardiografie wordt een echocardiografie genomen terwijl dobutamine wordt toegediend via een infuus in een ader. Met behulp van dobutamine gaat het hart sneller kloppen en wordt een fysieke inspanning nagebootst.

Soms geeft een echocardiografie in rust onvoldoende informatie over het hart. Bepaalde afwijkingen worden pas zichtbaar bij inspanning van het hart. De echocardiografie bij toediening van dobutamine kan aantonen of alle delen van hart goed samentrekken en of er geen zuurstoftekort aanwezig is.

Voorbereiding

Voorbereiding

Uw cardioloog kan u vragen om bepaalde medicijnen die het hartritme vertragen (bijvoorbeeld bètablokkers of sommige calciumantagonisten) een aantal dagen voor dit onderzoek, tijdelijk, te onderbreken. Voor toediening van de medicatie zal de arts nagaan of u geen contra-indicaties heeft voor deze medicatie.

Voor de registratie van het elektrocardiogram, worden er elektroden op de borstwand geplaatst. U krijgt een infuus in een bloedvat van uw arm voor het toedienen van de dobutamine. Voor automatische meting van de bloeddruk, krijgt u een bloeddrukmeter om de bovenarm. U neemt plaats op een onderzoekstafel en gaat op de linkerzijde liggen.

Onderzoek

Onderzoek

Er wordt gel op uw borst aangebracht en de echo-probe wordt op verschillende plaatsen tegen uw borst gehouden. Via het infuus worden dobutamine en eventueel atropine toegediend, om de hartslag te versnellen. Dit gebeurt heel geleidelijk. Als er tijdens het onderzoek klachten optreden is het van belang die aan de arts te melden. Het gehele onderzoek neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Risico's

Risico's

Soms is er een reden om het onderzoek vroegtijdig te beëindigen. Het infuus wordt stop gezet bij volgende tekenen: ritmestoornissen, kortademigheid, hoofdpijn, rillingen, misselijkheid, pijn op de borst of ernstig verhoogde bloeddruk. Indien nodig kan er bijkomend medicatie worden toegediend om de klachten te doen verdwijnen.

Tijdens het onderzoek wordt u voortdurend gemonitord met behulp van het elektrocardiogram en de bloeddrukmeting. Door deze metingen kunnen mogelijke ritmestoornissen tijdig ontdekt worden. Apparatuur en medicijnen om eventuele ritmestoornissen te behandelen zijn altijd aanwezig.

Mannen op hogere leeftijd kunnen ten gevolge van de atropine soms tijdelijk moeite hebben met urineren.

Resultaat

Resultaat

Op het einde van de consultatie zal de cardioloog de bevindingen van de dobutamine stress echocardiografie met u bespreken alsook de mogelijke wijzigingen in behandeling die hiervan het gevolg kunnen zijn.

Nazorg

Nazorg

Na het onderzoek kunt u zich wat moe voelen. Er is geen bijzondere nazorg nodig.

Laatste publicatiedatum: 10/10/2023