AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Dobutamine stress echocardiografie

Wat is het?

Wat is het?

Tijdens een dobutamine stress echocardiografie wordt een echocardiografie genomen terwijl dobutamine wordt toegediend via een infuus in een ader. Met behulp van dobutamine gaat het hart sneller kloppen en wordt een fysieke inspanning nagebootst.

Soms geeft een echocardiografie in rust onvoldoende informatie over het hart. Bepaalde afwijkingen worden pas zichtbaar bij inspanning van het hart. De echocardiografie bij toediening van dobutamine kan aantonen of alle delen van hart goed samentrekken en of er geen zuurstoftekort aanwezig is.

Voorbereiding

Voorbereiding

Je cardioloog kan je vragen om bepaalde medicijnen die het hartritme vertragen (bijvoorbeeld bètablokkers of sommige calciumantagonisten) een aantal dagen voor dit onderzoek tijdelijk te onderbreken. Voor toediening van de medicatie zal de arts nagaan of er geen aanwijzingen zijn dat je die niet mag nemen (contra-indicaties).

Voor de registratie van het elektrocardiogram, worden er elektroden op de borstwand geplaatst. Je krijgt een infuus in een bloedvat van je arm voor het toedienen van de dobutamine. Voor automatische meting van de bloeddruk, krijg je een bloeddrukmeter om de bovenarm. Je neemt plaats op een onderzoekstafel en gaat op de linkerzijde liggen.

Onderzoek

Onderzoek

Er wordt gel op je borst aangebracht en de echoprobe wordt op verschillende plaatsen tegen uw borst gehouden. Via het infuus worden dobutamine en eventueel atropine toegediend, om de hartslag te versnellen. Dit gebeurt heel geleidelijk. Als er tijdens het onderzoek klachten optreden; is het van belang die aan de arts te melden. Het onderzoek neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Risico's

Risico's
  • Soms is er een reden om het onderzoek vroegtijdig te beëindigen. Het infuus wordt stopgezet bij volgende tekenen: ritmestoornissen, kortademigheid, hoofdpijn, rillingen, misselijkheid, pijn op de borst of ernstig verhoogde bloeddruk. Indien nodig kan er bijkomend medicatie worden toegediend om de klachten te doen verdwijnen.
  • Tijdens het onderzoek word je voortdurend gemonitord. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van het elektrocardiogram en de bloeddrukmeting. Door deze metingen kunnen mogelijke ritmestoornissen tijdig ontdekt worden. Apparatuur en medicijnen om eventuele ritmestoornissen te behandelen zijn altijd aanwezig.
  • Mannen op hogere leeftijd kunnen ten gevolge van de atropine soms tijdelijk moeite hebben met urineren.

Resultaat

Resultaat

Op het einde van de consultatie zal de cardioloog de bevindingen alsook de mogelijke wijzigingen in behandeling met jou bespreken.

Nazorg

Nazorg

Na het onderzoek kunt u zich wat moe voelen. Er is geen bijzondere nazorg nodig.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank