Onderzoeken & behandelingen

Creatieve ergotherapie

De ergotherapeut biedt activiteiten aan om je te leren ontspannen op een creatieve manier (kleibewerking, schilderen...). Er wordt aandacht besteed aan een zinvolle vrijetijdsbesteding en aan het onderhouden of verbeteren van je mogelijkheden. De activiteiten gaan zowel individueel als in groep door.

De materialen die gebruikt worden tijdens de ergotherapie en worden meegenomen naar huis worden aangerekend aan de patiënt. Dat gebeurt met contant geld en in overleg met de ergotherapeut. Dit betreft enkel de materiaalkosten.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 17/05/2023
Verantwoordelijk auteur: Dr. Raemdonck Jan