AZ Maria Middelares & AZ Sint-Vincentius Deinze, waarom samen verder? Lees het hier.

Onderzoeken & behandelingen

Coronaire CT-angiografie

Wat is het?

Wat is het?

De coronaire CT-angiografie is een zeer recente techniek om het hart te onderzoeken en om vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Via een eenvoudig infuus met contraststof en een hoogwaardige scanner worden beelden gemaakt van de kransslagaders, maar ook van de andere structuren zoals hartspier en hartkleppen.

Met de scanner kan ook de doorgankelijkheid van sommige stents en van overbruggingen geëvalueerd worden. Je cardioloog is de aangewezen persoon om te oordelen of je in aanmerking kan komen voor deze onderzoekstechniek.

Hoe verloopt het?

Hoe verloopt het?

Voorbereiding

Voor het onderzoek is het nodig dat je nuchter bent: dit is minimaal 2 uur voor heldere vloeistoffen (enkel water, thee en koffie), minimaal 6 uur voor een lichte maaltijd en melkproducten, minimaal 8 uur voor een normale maaltijd.

Je mag jouw gewone medicatie innemen met uitzondering van medicatie die je hartslag kan versnellen. Je cardioloog zal je hierover specifieke richtlijnen geven.

Om een optimale beeldkwaliteit te garanderen, moet je hartslag tussen de 50 en 60 slagen per minuut bedragen. Soms zullen we je medicatie geven (bètablokker) die de hartslag doet vertragen. Dit kan je gegeven worden door de cardioloog of op dienst radiologie.

In volgende gevallen kan het onderzoek niet doorgaan:

  • zwangere vrouwen
  • extreem zwaarlijvige personen
  • ernstige nierinsufficiëntie

De voor- en nadelen moeten afgewogen worden in volgende omstandigheden:

  • Als je al allergisch hebt gereageerd op contraststof.
  • Als je een onregelmatige hartslag hebt.
  • Als je problemen hebt om gedurende enkele seconden de adem in te houden.

Diabetespatiënten moeten vooraf overleg plegen met de cardioloog over de medicijnen.

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de dienst radiologie. Net voor het onderzoek krijg je elektrodes op de borstkas gekleefd om jouw hartslag te kunnen opvolgen, vergelijkbaar met een klassiek elektrocardiogram. Je bloeddruk wordt eveneens opgevolgd tijdens het onderzoek.

Er wordt een infuus in de arm geplaatst om de contraststof te kunnen toedienen. Daarna volgt een klassiek CT-onderzoek met op geregelde tijdstippen een ademstop van enkele seconden. Je bent ongeveer 10 minuten in de scanruimte.

Nazorg

Als er geen nevenwerkingen zijn van de contraststof of van de bètablokkade, mag je onmiddellijk na het onderzoek de dienst verlaten.

Welke risico's zijn er?

Welke risico's zijn er?

Heel uitzonderlijk kan een allergische reactie optreden na toediening van de contraststof. Het personeel en de radioloog zijn getraind om deze zeldzame reactie te herkennen. De nodige geneesmiddelen en apparatuur om deze bijwerking op te vangen zijn aanwezig op de dienst radiologie. Wanneer patiënten met chronische nierinsufficiëntie dit onderzoek nodig hebben, kan de arts besluiten om je in het ziekenhuis op te nemen. Zo kan men jou voldoende vocht toedienen om de nieren te beschermen.

Resultaat

Resultaat

Bij het verlaten van de onderzoeksruimte zal er nog geen resultaat bekend zijn. De beelden dienen geïnterpreteerd te worden door de radioloog die een verslag zal maken en dit aan de aanvragende cardioloog zal bezorgen. Dit kan soms enkele dagen duren. Vooraf heeft je cardioloog meestal afgesproken hoe je het resultaat zal vernemen: via een brief aan de huisarts, telefonisch of tijdens een consultatie.

Centra & specialisaties

Centra & specialisaties

Laatste publicatiedatum: 16/05/2024
Verantwoordelijk auteur: Dr. Provenier Frank